SwissBiHSwissBiH

Obnovljen dijalog sindikata i poslodavaca


Autor: Anera

Na inicijativu predsjednika Sindikata metalaca FBiH Bajre Meleza u zgradi Vlade FBiH održan je sastanak premijera Federacije BiH Fadila Novalića i federalnih ministara rada i socijalne politike Veska Drljače i energije rudarstva i industrije Nermina Džindića s predstavnicima grupacije industrijskih sindikata iz metalske industrije, elektroprivrede, građevinarstva, tekstila i kože, šumarstva i rudarstva. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH.

Razgovarano je o setu zakona koji su od posebnog interesa za radnike. Predstavnici sindikata pozdravili su odluku Vlade kojom su u Budžetu FBiH predviđena sredstva za uvezivanje radnog staža, te iznijeli zahtjev da budu i uvećana ako to bude potrebno.

Također je istaknuta važnost što hitnijeg usvajanja Zakona o sigurnosti na radu koji je već duži period u parlamentarnoj proceduri.

Posebna pažnja posvećena je razmatranju Nacrta zakona o štrajku, te istaknuta potreba da se sva preostala sporna pitanja usaglase između predstavnika sindikata i poslodavaca u što kraćem periodu. Na kraju je zaključeno da socijalni dijalog nema alternativu, da ga u narednom periodu treba intenzivirati i da rad Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH ne može biti talac nikakvih politika kao ni nefunkcioniranja Saveza samostalnih sindikata BiH, što je trenutno slučaj.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment