SwissBiHSwissBiH

2 milijuna za zapošljavanje 3.600 mladih


Autor: NAL

Vlada Federacije BiH danas je u Sarajevu, nastavljajući 178. sjednicu, započetu 9. svibnja, usvojila Program utroška sredstava odobrenih ovogodišnjom proračunom FBiH Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u ukupnom iznosu od 12.000.316 KM, koja su namijenjena za deset projekata.

Najveći iznos od 10.170.316 KM predviđen je za projekt Svjetske banke za podršku zapošljavanju.

”Sredstva iz ove kreditne linije će biti raspoloživa nakon što budu postignuti zadati indikatori kroz realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini”, navela je Vlada Federacije.

Tako je za zapošljavanje 3.600 mladih predviđeno 2.151.413 KM, a za 10.000 zaposlenih u nepovoljnom položaju 3.129.328 KM.

Za unaprjeđenje dizajna mjera za povećanje zapošljavanja planirano je za modificiran dizajn jednog programa 977.915 KM, a 1.955.830 KM za 10.000 tražilaca posla koji trebaju podršku i imaju individualni akcijskii plan u bazi podataka.

Za potrebe monitoringa trendova tržišta rada planirano je, također, 1.955.830 KM.

Za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida predviđeno je 200.000 KM, a za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH 20.000 KM.

Za potrebe provedbe Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji izdvojeno je 250.000 KM, 40.000 KM kao podrška organizaciji Dječje nedjelje, a 500.000 KM za organizacije civilnih invalida.  

Rad ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na razini FBiH bit će sufinanciran sa 700.000 KM, dok transfer neprofitnim organizacijama za Strategiju deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH iznosi 20.000 KM, koliko i za Strategiju za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2016.-2021. godina.

Za rad udruženja umirovljenika na razini FBiH, na osnovu člana 125. Zakona MIO, predviđeno je 80.000 KM

Izvor: Manager.ba

Komentar-Kommentar-Comment