SwissBiHSwissBiH

713 hiljada turista u BiH za pola godine


Autor: Anera

U periodu januar – juni 2019. turisti su ostvarili 713.745 posjeta, što je više za 11,6 % i 1.454.904 noćenja, što je više za 11,8 % u odnosu na isti period 2018. godine.

Broj noćenja domaćih turista viši je za 7,9 %, dok je broj noćenja stranih turista viši za 13,6 % u odnosu na isti period 2018. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 30,4 % dok je 69,6 % učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (16,5%), Srbije (10,9%), Slovenije (5,8%), Kine (5,3%), Njemačke (5,2%), Italije (5,0%), Turske (4,6%), Saudijske Arabije (3,6%) i SAD (3,0%), što je ukupno 59,9 %.

Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 40,1 % noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su: Irska i Kuvajt sa po 3,2 noći, Ukrajina sa 3,1 noći te Bahrein, Estonija i Latvija sa po 3,0 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,7%, podaci su Agencije za statistiku BiH

 

Izvor: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment