SwissBiHSwissBiH

Banja Luka: Novi Urbanistički plan nakon više od četiri decenije


Autor: SwissBiH

Banja Luka će poslije više od četiri decenije dobiti novi Urbanistički plan, čiji je Nacrt predložen za narednu sjednicu Skupštine grada Banje Luke zakazanu za ponedjeljak, 11. oktobar. Ovim strateški važnim dokumentom biće definisan izgled Banje Luke za narednih 20 godina.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

“Nakon provedene procedure i učešća stručne javnosti, pred odbornicima će se naći jedan od najvažnijih gradskih dokumenata prostornog uređenja u posljednjih nekoliko decenija. Urbanistički plan je strateški dokument prostornog uređenja kojim se na nivou konceptualnog odnosa površina različitih namjena, a u skladu sa principima prostornog planiranja, stvaraju planske pretpostavke za izradu sprovedbene planske dokumentacije, te uređenje i izgradnju prostora”, navode iz Odjeljenja za prostorno uređenje.

Urbanistički plan predviđa jasno definisane zone i plan građenja, ali i decentralizaciju Banje Luke, odnosno opredjeljenje gradske administracije da se grad širi i razvija ka periferiji.

Kao razvojni, strateški, dugoročni dokument prostornog uređenja, plan treba da obezbijedi kontinuitet u procesu urbanističkog planiranja, te revalorizuje rješenja iz Urbanističkog plana iz 1975. godine, a koji je sve do danas ostao osnova planerskog razvoja grada Banje Luke.

Plan detaljno razrađuje opredjeljenja vezana za: koncepciju uređenja prostora (formiranje zona, cjelina i podcjelina, namjena, užeg i šireg urbanog područja); granice šumskog, poljoprivrednog i vodnog zemljišta; kriterijume za formiranje zona; urbanističke i druge uslove vezano za uređenje gradskog građevinskog zemljišta; prirodne uslove; zemljišnu politiku; raspored i koncepciju opštih centara i raspored javnih funkcija, radnih zona i objekata neprivrede i centara rekreacije; mjere zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, nasljeđa prirode i zaštite životne sredine; sistem zelenih prostora; mjere zaštite ljudi i dobara za slučaj elementarne nepogode; rješenja saobraćajne, vodne, energetske, komunalne i druge infrastrukture; kriterijume i pravila uređenja, korišćenja i izgradnju svih vrsta planiranih namjena; te uslove za sprovođenje sprovedbenih planskih akata.

Nacrt plana, po usvajanju, biće izložen na javni uvid u trajanju od 45 dana

Izvor: Akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment