SwissBiHSwissBiH

BiH i UK jačaju saradnju u međunarodnom cestovnom prijevozu


Autor: Anera

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prijevozu, čime se stvaraju pravne pretpostavke za uređenje ove oblasti u skladu s međunarodnim standardima.

Sporazum uređuje pitanja međunarodnog prijevoza putnika i roba između teritorija ugovornih strana ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prijevoz roba između teritorije jedne ugovorne strane i treće zemlje sa vozilima registrovanim na teritoriji druge ugovorne strane.

Nacrt osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen  ministar komunikacija i prometa.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment