SwissBiHSwissBiH

BiH u 2018. imala 800 mil KM direktnih stranih investicija


Autor: Anera

Prema upravo objavljenim preliminarnim podacima Centralne banke BiH, direktna strana ulaganja u 2018. dosegla su iznos od 800 mil KM, što predstavlja povećanje od 2,8% u odnosu na 2017. godinu kada je zabilježeno 777 mil KM. Trend rasta stranih investicija iz 2017. nastavljen je i u 2018. godini, saopšteno je danas iz FIPA-e.

Direktor FIPA-e Gordan Milinić ističe da je zadovoljan ovim iznosom, jer je prošla godina bila izuzetno teška za privlačenje stranih investitora zbog predizborne retorike koja je odvraćala strane investitore, i čestih pitanja stranih investitora da li će njihov kapital biti siguran u Bosni i Hercegovini.

– Ako je suditi po broju sastanaka i kontakata koje je FIPA održala i uspostavila od samog početka 2019. godine, može se očekivati nastavak trenda rasta i u 2019. Tu su i najave novih ulaganja u ovoj godini, kao i značajan broj projekata koji su započeti u 2018, a čija se realizacija nastavlja i u 2019. Započeti investicioni ciklus će donijeti nova radna mjesta, zapošljavanje naših građana, više poreza državi, nove tehnologije, i jačanje standarda života naših građana – navodi se u saopštenju ove agencije.

FIPA u okviru svog programa postinvesticione podrške priprema prijedlog mjera koje svi organi vlasti u BiH trebaju preduzeti radi poboljšanja poslovnog okruženja i olakšanja poslovanja za strane investitore. Prijedlozi su već upućeni nadležnim organima, nakon čega će biti dostavljeni na finalno razmatranje Savjetu ministara BiH.

S ciljem privlačenja novih investitora, te poboljšanja imidža zemlje, FIPA nastavlja i implementaciju medijske kampanje Invest in BiH u svijetu, u koju su uključena diplomatsko-konzularna predstavništva BiH i strane ambasade u Sarajevu, a u koju bi trebalo uložiti i značajnija sredstva radi reklame u svjetskim medijima.

Komentar-Kommentar-Comment