SwissBiHSwissBiH

Dvadeset najvećih privatnih univerziteta u BiH


Autor: SwissBiH

SARAJEVO – Univerzitet u Travniku (UNT) najveća je privatna visokoškolska obrazovna ustanova u Bosni i Hercegovini, rangirana prema iznosu ukupnih prihoda u 2019. godini. UNT se nalazi na prvom mjestu liste dvadeset najvećih privatnih univerziteta koju je uradio finansijski portal Beta.ba.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Ukupni prihodi UNT u 2019. godini, prema Bisnode rješenjima / FIA APIF podacima, iznosili su 8,7 miliona KM, pri čemu je ostvarena i neto dobit u iznosu od 3,7 miliona KM. Na drugom mejstu liste portala Beta.ba nalazi se Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka sa prihodom od 6,5 miliona KM, a slijede Univerzitet SSST Sarajevo sa 6,4 miliona KM prihoda, IUS Sarajevo sa 5,9 miliona KM, CEPS Kiseljak sa 5,4 miliona KM, IUT Travnik sa 3,8 miliona KM, International Burch University Sarajevo sa 3,5 miliona KM prihoda i tako dalje.

Na listu dvadeset najvećih privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini uvrštena su pravna lica koja su registrirana s klasifikacijom djelatnosti P 85.42 visoko obrazovanje. Na ovoj listi nema državnih uvinerziteta jer za njih podaci o poslovanju nisu dostupni. Pravna lica koja nemaju registriranu ovu djelatnost, a eventualno se bave ovom ili srodnom djelatnošću, ne nalaze se na ovoj listi.

Tabela: Dvadeset najvećih privatnih univerziteta u BiH rangiranih prema ukupnom prihodu u 2019. godini

Kompanija Ukupna aktiva Ukupni prihodi Neto profit
Univerzitet u Travniku 17.872.820 8.732.675 3.744.538
Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka 17.847.529 6.549.928 159.131
Univerzitet SSST Sarajevo 27.224.465 6.420.859 49.826
IUS Sarajevo 1.147.448 5.929.013 – 933.235
CEPS Kiseljak 7.438.998 5.446.655 2.968.435
IUT Travnik 12.775.150 3.879.332 752.399
International Burch University Sarajevo 5.052.971 3.524.232 67.551
UPS Banja Luka 9.666.014 3.126.677 737.548
Logos centar Mostar 2.061.353 2.803.544 864.431
Evropski univerzitet Kallos Tuzla 1.205.877 2.623.363 1.176.574
Slobomir P Univerzitet Bijeljina 10.212.374 1.976.135 63.342
NUBL Banja Luka 4.535.060 1.903.366 4.839
Univerzitet Sinergija Bijeljina 5.164.117 1.607.504 266.362
Sveučilište / Univerzitet Vitez 4.202.938 1.558.621 11.365
PIM Univerzitet Banja Luka 7.559.841 1.355.817 234.457
VUB Istočno Sarajevo Sokolac 3.686.070 1.052.306 180.000
VPTŠ Doboj 4.740.075 955.725 248.866
VŠ BLC Banja Luka 4.235.925 837.287 14.842
Visoka škola Prometej Banja Luka 5.548.508 779.613 280.639
Herzegovina University Mostar 779.283 738.109 91.161

Napomena: Za tačnost podataka iz finansijskih izvještaja odgovorne su osobe koje prema zakonu predstavljaju društvo. Važna napomena: Podaci u tabeli izmijenjeni naknadno, u skladu s najnovijim informacijama koje nisu bile dostupne u trenutku objavljivanja teksta.

U gornjoj tabeli nalaze se odabrani podaci preuzeti iz finansijskih izvještaja privrednog društva. Ako su podaci preuzeti iz nerevidiranog finansijskog izvještaja onda su podložni eventualnim promjenama nakon provedene revizije. Posebno skrećemo pažnju da ukupni prihodi i rashodi nisu isto što i prihodi i rashodi od poslovnih aktivnosti, kao da ni neto dobit ili gubitak nije isto što i dobit ili gubitak od poslovnih aktivnosti. KM je fiksno vezana za euro u omjeru 1 KM = 0,511292 euro

Izvor: BETA.baLoading..

Komentar-Kommentar-Comment