EDUKACIJA

Jedan od najvažnijih segmenata uspješnog poslovanja jeste edukacija. Prenosimo Vam znanje “iz prve ruke”, od ljudi sa terena, uspješnih businessman-a, PR-ovaca (ili pii aaroova), marketing eksperata. Sve naše edukacije sadrže teoretski i praktični dio, edukativne materijale, edukacijski prostor, interakciju.

Coaching se koristi pri definisanju ličnih i profesionalnih ciljeva, osvjetljava stanje u kojem se trenutno nalazite, pomaže Vam da utvrdite kuda želite da idete, šta vas zadržava da krenete i kako na najbolji mogući način da nađete put prema naprijed. Coaching je krojen po vašim potrebama, osmišljen sa ciljem da cas podrži u pronalaženju resursa, opcija i vještina neophodnih u postizanju uspjeha na ličnom ili biznis-planu.

Neki od primjera:

  • Team-Building
  • Približavanje evropskim standardima
  • Seminari / Konferencije na teme: prodaja, team, motivacija itd.
  • Edukacija Managementa
  • Training / Coaching
Edukacija_Clanak1

Da li imate dodatna pitanja na ovu temu? Radujemo se vašoj poruci.