SwissBiHSwissBiH

Građani BiH prošle godine “ispeglali” karticama 10,3 mlrd KM


Autor: NAL

 

Izvor fotografije:

indikator.ba

Prošle godine, ukupan broj aktivnih bankovnih kartica kod građana u Bosni i Hercegovini bio je 2.153.346, za razliku od 2017. godine kada je bilo 2.005.213 kartica. To je povećanje od 148.133 kartice u odnosu na 2017. godinu, a najzastupljenije su debitne kartice, priopćeno je iz Centralne banke BiH. 

Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizirane karticama u zemlji i inozemstvu iznosila je 10.286.958.664 KM, što je povećanje za 775.624.446 KM u odnosu na 2017. godinu kada je vrijednost realiziranih transakcija bila 9.511.334.218 KM.

Od ukupne vrijednosti transakcija realiziranih upotrebom kartica u zemlji i inozemstvu, u 2018. godini, putem ATM aparata podignuto je, što u zemlji što u inozemstvu, gotovine u iznosu od 7.164.868.325 ili 70% vrijednosti, a na POS aparatima je realizirano 3.122.090.339 KM ili 30% vrijednosti.

U protekloj godini postotak realizirane gotovine na ATM i POS uređajima je iznosio 80%, a vrijednost roba i usluga je iznosila samo 20% od ukupnog prometa putem kartica.

Ukupan broj transakcija u 2018. godini bio 86.134.742, a prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 119 KM i manja je u odnosu na 2017. godinu za 2 KM.

Prosječan godišnji promet po jednoj kartici prošle godine iznosio je 4.777 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. u visini od 34 KM.

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na kraju 2018. godine usluge kartičnog poslovanja pružale su 24 komercijalne banke u BiH.

Riječ je o globalnim brendovima: MasterCard, Visa, American Express i Diners, dok samo tri banke nude jedinu domaću karticu – Bamcard. 

U protekloj godini, na ATM i POS uređajima banaka u inoszemstvu, građani BiH su, preko kartica izdatih u našoj zemlji, realizirali iznos od 622.749.852 KM, što je za 93.288.879 KM više u odnosu na godinu ranije.

Od tog iznosa, na ATM i POS uređajima je podignuto gotovog novca 148.722.157 KM, a robe i usluga na POS uređajima je realizirano u visini od 474.027.695 KM.

Inozemni građani su karticama svojih banaka iz inozemstva, na ATM i POS uređajima banaka u BiH, u 2018. godini realizirali 2.040.647.065 KM, od čega je preko ATM i POS uređaja dignuto gotovine u iznosu od 1.390.398.792 KM, dok je robe i usluga preko POS uređaja realizirano u visini od 650.248.273 KM

Izvor: Manager.ba / Indikator.ba

Komentar-Kommentar-Comment