SwissBiHSwissBiH

Isović: Broj zaposlenih u FBiH manji za više od 15.000 0


Autor: SwissBiH

Direktor Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerif Isović prilikom današnjeg obraćanja javnosti predstavnika federalnih institucija kazao je kako je od početka pandemije pa do danas broj zaposlenih u FBiH manji za 15.331.

– Zaposlenici Porezne uprave FBiH u proteklih 13 dana obradili su više od 24.000 prijava i odjava u registrima poreznih obveznika. Nažalost, imamo situaciju da su od ukupno 24.507 obrađenih prijava, negdje oko 4.580 bile prijave novih zaposlenika te oko 19.000 odjava zaposlenika. To u nekom prebijenom stanju znači da se broj zaposlenih u FBiH smanjio za 15.331 zaposlenika – kazao je Isović.

Dodao je da su Porezna uprava Federacije BiH i njen menadžment preuzeli sve aktivnosti iz mjera predloženih od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i time su reducirati svoje kapacitete.

– Nastojimo da i s reduciranim kapacitetima u smislu broja uposlenih zaposlenika budemo što bolji servis poreznih uprava i da obavljamo poslove koji su nam povjereni iz Zakona o poreznoj upravi i drugim poreznaim zakonima. Naime, suočeni sa ovim problema pandemije mi smo odmah na početku reagirali na način što smo najveći dio naših zaposlenika poslali na godišnji odmore, prije svega da iskoriste godišnji odmor iz 2019. godine oni koji imaju, a oni koji nemaju da koriste 15 dana godišnjeg odmora iz 2020. godine – kazao je

Naglasio je da su preduzeli i mjere zaštite kako poreznih obveznika, građana a i zaposlenika Porezne uprave.

– Morali smo ograničiti ulazak stranaka u Poreznu upravu. S tim ograničenjem smo tražili i iznalazimo mehanizme svakodnevno nove komunikacije sa poreznim obveznica i pružanje što kvalitetnijeg i učinkovitijeg servisa poreznim obveznicima, tako da smo naše porezne obveznike i sve stranke uputili da svoje prijave, podneske podnesu putem e-maila, putem faksa ili putem pošte. Zbog ograničenih kapaciteta u Porezoj upravi događa nam se da su naše linije često zauzete i zbog toga molim porezne obveznike i sve naše stranke da budu strpljivi i da će na njihove pozive svakako biti odgovoreno – kazao je Isović.

Naglasio je da zaposlenici Porezne uprave i u ovako skromnim uslovima i u dosta reduciranom broju uspijevaju da izvrše one ključne zadatke iz nadležnosti Porezne uprave a to su prije svega nadležnosti odjave i prijave radnika, kako bi svi oni koji eventualno u ovom periodu ostaju bez posla mogli se prijaviti na Zavod za zapošljavanje.

Isović je dodao kako su od 1. aprila pustili svim poreznim obeznicima novu uslugu. Svi koji su bili zakonom obavezni da svoje prijave podnose elektronski, sada mogu izvršiti i uvid u svoju poreznu karticu.

– Svaki porezni obveznik koji ima potrebu da vidi kakvo je stanje u njegovoj poreznoj upravi, može sa svog računara pristupiti serveru Porezne uprave i vidjeti stanje svih njegovih uplata i zaduženja, što će nam omogućiti lakšu komunikaciju – kazao je Isović.

Dodao je da je osnovni cilj Porezne uprave FBiH da i u ovim teškim uvjetima bude što bolji partner poreznim obveznicima.

– Također mogu reći da mi pored ovog prijema i elektronske komunikacije pratimo i rad poreznih obveznika koji trenutno rade na način što na serverima Porezne uprave pratimo evidentiranje prometa preko fiskalnih uređaja, kazao je Isović.

On je pozvao porezne obveznike koji u ovom momentu rade da svoje prihode prijavljuju i da ne izbjegavaju prijavljivanje prihoda

Izvor: FENA
Loading..

Komentar-Kommentar-Comment