SwissBiHSwissBiH

Ispunite upitnik: Koliko privrednici poštuju ljudska prava u BiH?


Autor: Anera

Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT je uz finansijsku podršku Evropske unije i u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH, pokrenuo inicijativu za poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH.

Svjesni da se Bosna i Hercegovina suočava s problemom nedovoljnog poštivanja osnovnih ljudskih prava u privrednom sektoru, a s druge strane da ne postoje relevantni statistički podaci o negativnim korporativnim utjecajima na ljudska prava, Institut je poduzeo niz koraka koji bi trebali doprinijeti poboljšanju trenutnog stanja u ovoj oblasti.

Kako bi se utvrdilo trenutno stanje i uvidjeli načini na koje je moguće praviti promjene, prvobitno su organizovane javne konsultacije sa privrednicima u više bh. gradova. Konsultacije su koristile i u izradi upitnika na osnovu kojeg će se ispitati trenutno stanje korporativne odgovornosti za poštivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Upitnik je kreiran u elektronskoj formi što ga čini lakše dostupnim, a sastoji se od 21 pitanja za čije je ispunjavanje potrebno svega 10 minuta.

Tačnih ili netačnih odgovora nema, važno je samo da odgovorite iskreno i bez ustručavanja.

“Odgovori će biti predstavljeni u javnosti kao zbirna analiza za sva preduzeća koja popune upitnik te nigdje nećemo navoditi pojedinačne nazive preduzeća”, navode iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Namijenjen je privrednom sektoru i preduzećima koje će ispunjavanjem upitnika dati doprinos u realizaciji inicijative. Svi subjekti privrednog sektora u BiH koji žele podržati inicijativu mogu se za više informacija javiti emilom na mirela.geko@kultbih.org do 31.8.2019.

UPITNIK možete ispuniti na OVOM LINKU

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: