SwissBiHSwissBiH

Biznis vijesti

Vidi ostale vijesti

Želite prevod? Izaberite jezik gore! Frankreich erhebt eine Digitalsteuer, die vor allem US-Firmen...

23. Januara 2020.

U Sarajevu je zvanično uspostavljen servis za dijasporu BiH u organizaciji projekta Bosna...

23. Januara 2020.

Želite prevod? Izaberite jezik gore In 13 Jahren ist aus dem Geschäft mit...

22. Januara 2020.

Japanska vlada odlučila je da započne pripreme za uvođenje mobilne mreže šeste generacije...

22. Januara 2020.

Želite prevod? Izaberite jezik gore Laut einer PWC-Umfrage ist die Stimmung unter Wirtschaftslenkern...

21. Januara 2020.

Želite prevod? Izaberite jezik gore Ob selbstfahrende Autos, Gesichtserkennung an öffentlichen Orten oder...

21. Januara 2020.

Poštovani čitaoci. Kao što ste od nas naučili i dalje idemo sa usavršavanjem...

21. Januara 2020.

Biznis vijesti

Vidi ostale vijesti