SwissBiHSwissBiH

Izmjene Zakona o bankama za podsticanje kreditne aktivnosti


Autor: Anera

Ministrica finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je u Narodnoj skupštini da bi zakon o izmjeni Zakona o bankama RS-a trebalo da doprinese rastu privatnih i javnih investicija, kao podrška privredi i javnom sektoru.

Cilj ovog prijedloga koji se nalazi na dnevnom redu Narodne skupštine jeste podsticanje kreditne aktivnosti koja bi se se mogla ostvariti podizanjem ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica za kreditna potraživanja koja nisu obezbijeđena kolateralom sa pet na 15 odsto.

“Na ovaj način doprinijeće se većoj makroekonomskoj stabilnosti Republike Srpske i ostvariti opšte društvene koristi. Donošenje ovog zakona predstavlja jednu od niza mjera za poboljšanje pristupa finansijama, da bi se preduprijedile moguće štetne posljedice nedovoljnih izvora finansiranja za podršku razvojnih investicija”, rekla je Vidovićeva, obrazlažući Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske.

Ona je naglasila da bi predložena izmjena ograničenja trebalo da doprinese većem plasmanu kredita i rastu privatnih i javnih investicija, te da podrži privredu i javni sektor, ali uz dalje očuvanje adekvatnog upravljanja rizicima poslovanja banaka u vezi sa poslovanjem sa povezanim licima.

“Zbog tih razloga predloženo je donošenje zakona o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske po hitnom postupku. Vjerujem da će ovo kvalitetno zakonsko rješenje biti podržano”, dodala je Vidovićeva.

 

Izvor: akta.ba

Napiši komentar

%d blogeri kao ovaj: