SwissBiHSwissBiH

Koja zemlja je ubjedljivo najveći investitor u Federaciju u 2020.


Autor: SwissBiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, usvojila informaciju o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH u 2020. godini.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), ukupno stanje dosadašnjih direktnih stranih ulaganja (DSU) je na 31.12.2020. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosilo je 9 milijardi i 62 miliona KM.

Godina koju je obilježila globalna ekonomska recesija uzrokovana pandemijom COVID-19, ipak je uspjela polučiti pozitivan trend kada je riječ o stranim ulaganjim u FBiH, tvrde iz Vlade.

Prošle godine su DSU u Bosni i Hercegovini iznosila su 678,2 miliona KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 390,2 miliona KM.

Vodećih pet zemalja investitora po iznosu ulaganja u 2020. godini u Federaciji BiH bile su Hrvatska (134,7 miliona KM), Austrija (59,9 miliona KM), Turska (54,8 miliona KM), Njemačka (42,7 miliona KM) i Slovenija (25,8 miliona KM).

Pet najznačajnijih djelatnosti u kojima su tokom 2020. godine registrirana strana ulaganja su finansijske uslužne djelatnosti (osim osiguranja i penzijskih fondova), trgovine na veliko i na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima), proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, poslovanje nekretninama i proizvodnja prehrambenih proizvoda

Izvor: BiznisInfo

Saznajte više o SwissBiH
Ko je SwissBiH? : Ko su naši klijenti i partneri? : Kontaktirajte nas 

Komentar-Kommentar-Comment