SwissBiHSwissBiH

‘MA NIŠTA NE VALJA TA UNIJA’ : Kako izgleda Slovenija poslije 15 godina života u EU?


Autor: NAL

Poslije 15 godina života u Evropskoj uniji Slovenija ima 268.039 priključaka na kanalizacionu mrežu, a prije ulaska u Uniju imala je 171.555. Skoro sto hiljada priključaka više

Možda ovo ima prizvuk ironije, ali statistika pokazuje da je Slovenija poslije decenije i po iskustva u Evropskoj uniji, zaista bolje mjesto za život.

Prosječni životni vijek muškaraca je sa 73,48 porastao na 78,05, dok je kod žena rast nešto manji 81,08 na 83,66. Broj djece u vrtićima je skočio sa 54.815 na 86.703, odnosno sa 61,4 posto na čak 80,4.

Skoro je dupliran broj startupova (što se može pripisati duhu vremena), ali ukupan broj različitih događaja u kulturnim institucijama koji je porastao sa 12.400 na 22.183 svakako nije samo pitanje civilizacijskog trenutka. Uporedo sa tim je skočila i posjeta kuluturnim događajima sa 2.683.404 na 4.358.382.

A “sirova” ekonomska statistika kaže da je BDP po glavi stanovnika sa 13.900 porastao na 22.182 eura, a prosječna neto zarada sa 701,90 na 1.092,74 evra. Zaposlenost je pala sa 6,3 na 5,1 posto, a i izvot i uvoz su paralelno skoro utrostručeni

Izvor: TheBosniaTimes

Komentar-Kommentar-Comment