SwissBiHSwissBiH

Mapiranje dijaspore iz BiH u Sloveniji


Autor: SwissBiH

Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine je izvještaj zasnovan na rezultatima kombinirane metode istraživanja koja uključuje sveobuhvatno mapiranje dijaspore iz BiH u deset odabranih odredišnih zemalja: Australija, Austrija, Danska, Njemačka, Italija, Holandija, Slovenija, Švedska, Švicarska i Sjedinjene Američke Države. Istraživanje je proveo međunarodni i interdisciplinarni tim istraživača, u koordinaciji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) Misijom u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) Bosne i Hercegovine.

Dostupni podaci o imigrantima iz BiH u Sloveniji su rijetki. Teško je odrediti tačan broj migranata u ovoj zemlji, jer ih je većina doselila između 1961. i 1985. godine, što je oko 40.000 ljudi koji su se stalno naselili u Sloveniji sa svojim porodicama. Najnovije procjene, koje je uradilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, ukazuju da oko 150.000 migranata trenutno živi u Sloveniji97.142 osobe rođene u BiH i 64.069 potomci rođeni u Sloveniji, koji su dobili slovenačko državljanstvo. Status svih migranata koji vode porijeklo iz BiH u Sloveniji riješen je dobijanjem državljanstva, stalne ili privremene radne dozvole. Svi dostupni izvještaji ukazuju na trend porasta broja radne migracije iz BiH u Sloveniju u zadnjih deset godina. Ukupan broj državljana BiH koji borave u Sloveniji sa legalnom, najčešće radnom dozvolom je 43.733. Od toga, 19.948 njih imaju stalno boravište, a 23.785 osoba imaju privremeno boravište.

Migranti iz BiH su članovi brojnih bosanskohercegovačkih udruženja u Sloveniji, koja promoviraju različite interese, kao što je kultura, obrazovanje, sport, religija, itd. Bošnjačko kulturno udruženje Slovenije osnovano 1996. godine (Bošnjačka kulturna sveza Slovenije BKZS) je krovna organizacija bošnjačkih kulturnih društava i udruženja u Sloveniji. Srbi i Hrvati koji su emigrirali iz Bosne i Hercegovine, generalno se uključuju u udruženja koja se vezuju za Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku. Isto tako Bošnjaci i Muslimani iz Srbije i Crne Gore se pridružuju udruženjima migranata koji se povezuju sa BiH ili Bošnjacima generalno. Taj se fenomen može vidjeti u svim zemljama odredišta dijaspore iz bivše SFRJ. Postoji nekoliko bitnih bilateralnih sporazuma zaključenih između BiH i Slovenije, kojima se regulira status migranata iz BiH u Sloveniji. Tri najbitnija su: Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Slovenije, Sporazum o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji i Sporazum o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije.

Broj slovenačkih državljana rođenih u Bosni i Hercegovini prije 1991. godine, koji su imali stalno boravište u Sloveniji za vrijeme slovenačke nezavisnosti, bio je 56.793. Prema podacima Slovenačkog nacionalnog ureda za statistiku, u 2017. godini je bilo 50.378 državljana BiH registriranih u Sloveniji. Broj konstatno raste od 2008. godine i ukupan broj migranata je udvostručen od popisa stanovništva 2002. godine. U ovaj broj nisu uključene naturalizirane osobe u zadnje dvije decenije. Prema službenoj statistici, ukupno 14.212 državljana BiH dobilo je slovenačko državljanstvo od 2002. godine. Iako je Zakonom o državljanstvu Republike Slovenije, kada se traži slovenačko državljanstvo, predviđeno odricanje od prethodnog državljanstva, u mnogim slučajevima migranti zadržavaju oba državljanstva. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nema službene podatke o državljanima BiH koji su se odrekli državljanstva BiH da bi dobili slovenačko.

Slovenački Zavod za zapošljavanje potvrđuje da je radnicima iz BiH u Sloveniji izdato više od 180.000 radnih dozvola u zadnjih 10 godina.

Prvi val migranata iz BiH stigao je u Sloveniju 1960-ih i 1980-ih godina, u potrazi za poslom u gradnji i teškoj industriji, fizički rad. Većina njih se, u međuvremenu, vratila u BiH ili žive u Sloveniji kao penzioneri.

Drugi veći val migranata bio je 1990-ih, kao posljedica konflikta i raseljavanja, a mnogi mediji i UNHCR su procijenili da je bilo 70.000 ljudi. Ipak, prema Slovenačkom uredu za imigraciju i izbjeglice, taj broj je bliži cifri od 45.000

Izvor: Diaspora Invest

Napiši komentar

%d blogeri kao ovaj: