SwissBiHSwissBiH

Nedžad Alić: Mladi ljudi iz BiH i dijaspora ključni za prosperitet društva


Autor: SwissBiH

Za firmu ‘SwissBiH’ kaže da djeluje u dva pravca. Prvi pravac je privlačenje stranih investicija u BiH, gdje su im u primarnom fokusu firme iz DACH regije (Njemačka, Austrija, Švicarska), drugi pravac su domaće kompanije koje nude proizvode i usluge za inozemno tržište

Nedžad Alić je pravi dokaz da je Bosna i Hercegovina rasadnik poslovnog potencijala i da je dijaspora ključna karika, kad je riječ o poslovnim partnerstvima i investicijama u BiH. Vođen tom spoznajom, Alić se, nakon 18 godina života u Švicarskoj, odlučio vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Osnovao je firmu koja će pomoći privlačenju novih investicija u BiH, ali i traženju poslovnih partnera za domaće kompanije.

Nedavno je bio učesnik Online Biznis Foruma i b2b sastanaka, koji su organizovani u okviru projekta ‘Dijaspora za razvoj’ (D4D). To je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama.

– Sa 12 godina sam otišao u Švicarsku, gdje sam se školovao i stekao značajno radno iskustvo. Uvijek je postojala veza s matičnom državom, pa sam još za vrijeme boravka u Švicarskoj tačnije 2001. godine, osnovao ‘SwissBiH’ časopis sa željom da povežem dijasporu iz Švicarske s matičnom državom – kazao je Alić.

Da se vrati u Bosnu i Hercegovinu, odlučio je 2011. godine, tad počinje raditi na ključnim pozicijama u bh. preduzećima.

– Nakon pozicije izvršnog direktora u Centrotransu i generalnog direktora u firmama EMKA grupacije, osnivam firmu za međunarodni konsalting i poslovno posredovanje ‘SwissBiH’ – dodao je.

Za firmu ‘SwissBiH’ kaže da djeluje u dva pravca. Prvi pravac je privlačenje stranih investicija u BiH, gdje su im u primarnom fokusu firme iz DACH regije (Njemačka, Austrija, Švicarska), drugi pravac su domaće kompanije koje nude proizvode i usluge za inozemno tržište.

– U oba pravca djelujemo kao posrednici i konsultanti. Nudimo širok spektar usluga domaćim i inozemnim klijentima, od logističke i administrativne podrške, istraživanja tržišta, pronalaženja poslovnih partnera i investitora, do pripreme firmi za izvoz na inozemno tržište – naglasio je.

Na pitanje ko je više zaintersiran za investiranje i poslovanje u BiH, strani državljani ili bh. dijaspora, Alić kaže da je veći procent investicija i sklapanja poslovnih partnerstava sa stranim državljanima, nego s dijasporom.

– No, posljednjih godina su značaj dijaspore i investicije, koje dolaze u našu državu od bh. dijaspore, u konstantnom porastu – naglasio je.

Alić naglašava da je na Online Biznis Forumu i b2b sastanku imao ukupno četiri online poslovna sastanka, od čega dva sastanka izuzetno produktivna.

– Sljedeći korak je posjeta kompanijama s kojima sam održao sastanke, dogovaranje saradnje. Obje firme su iz metalskog sektora, bave se izradom metalskih konstrukcija i inžinjeringom. Ono što je ključno za njih i gdje im možemo pomoći, jeste izlazak na strano tržište i traženje poslovnih partnera. Od izuzetne je važnosti da kompanije, koje žele istupiti na strano tržište, budu prilagođene tom tržištu počevši od same prezentacije kompanije stranim partnerima i investitorima do proizvoda i usluga koje žele da plasiraju – kazao je. Za događaje poput Online Biznis Foruma i b2b sastanaka kaže da su značajni za direktno umrežavanje kompanija, promociju potencijala i projekata za nova ulaganja bh. dijaspore.

Kako ističe Alić, apsolutno najveći interes za ulaganje i poslovna partnerstva je u IT sektoru. Potom izdvaja metalski i poljoprivredni sektor za koje, kako je kazao, također vlada veliki interes.

– Konkretno, posebno veliki interes, za ulaganja u poljoprivredu i stočarstvo u BiH, pokazuju preduzetnici iz Turske – naglasio je.

Na pitanje koliko lokalne zajednice mogu pomoći u privlačenju novih investicija od bh. dijaspore, Alić ističe dobru saradnju sa svim općinama, ali i izdvaja iskustvo s Općinom Novi Grad Sarajevo koja ima Ured za investitore, kao i Prijedor i Derventu s kojima je ostvario uspješnu saradnju.

– Trenutno u BiH postoji veliki broj ureda, programa i institucija za saradnju s bh. dijasporom. To je dobro, ali nedostaje krovna organizacija koja bi se bavila isključivo dijasporom i bila primarni partner bh. dijaspore kako za nove investicije, tako i za poslovnu saradnju – kazao je.

Alić smatra da su institucije poput privrednih komora i razvojnih agencija od izuzetne pomoći, ali potrebno je fokusirati se primarno na svoje znanje, iskustvo i vještine.

– Mnogo je pozitivnih priča koje je potrebno dijeliti da bismo stvorili pozitivan imidž o poslovnoj klimi u BiH. Firma ‘SwissBiH’ također širi pozitivne vijesti iz ekonomije BiH, poslovnim partnerima i investitorima iz cijelog svijeta. Ali za prosperitet i poslovni ambijent ključni su mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine. Upravo oni su potencijal naše države. Posjeduju snalažljivost i fleksibilnost, koje treba iskoristiti i za promociju pozitivnog ambijenta naše države – poručio je.

U saopćenju za javnost SERDA najavljuje i naredni Biznis Forumu i b2b sastanke s bh. dijasporom, koji će biti organizirani u okviru projekta ‘Dijaspora za razvoj’.

Izvor: Fokus.ba

Saznajte više o SwissBiH
Ko je SwissBiH? : Ko su naši klijenti i partneri? : Kontaktirajte nas 

Komentar-Kommentar-Comment