SwissBiHSwissBiH

Njemačke firme traže dobavljače


Autor: Anera

Predstavništvo njemačke privrede u BiH uputila je Udruženju poslodavaca FBiH inicijativu za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom „6th CEE Procurement & Supply Forum”, koji će se održati 22. oktobra 2019. godine u Pragu, Češka Republika.

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope sastanu sa drugim firmama iz tog područja, koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

Kompanije-kupci traže prvenstveno dobavljače iz sektora: automotiv, mašinogradnja i gradnja postrojenja:

  1. a) Obrada metala
  2. b) Plastika / guma / elektronika
  3. c) Ostalo

Ovaj forum kompanijama pruža priliku da se upoznaju sa novim potencijalnim kupcima, a 50 kupaca već je izrazilo interesovanje za susret s dobavljačima na ovogodišnjem CEE Procurement & Supply Forum-u.

Kao i u prethodnim godinama, CEE Procurement & Supply Forum nudi: B2B matchmaking razgovore, interaktivne diskusije kao i meet & greet (stolove) sesije.

Prijavni formular (Supplier sheet) je potrebno kompletno ispuniti sa informacijama o kompaniji i naznačiti kompanije sa kojima biste voljeli voditi B2B-razgovore, te ga dostaviti na e-mail: bme-international@bme.de najkasnije do 23. augusta 2019. na engleskom jeziku.

Pristigle prijave će kompanije-kupci analizirati i ocijeniti te pozvati na B2B-razgovore one kompanije iz BiH koje su njima u ovom trenutku interesantne.

Dostavljanjem prijavnog formulara samo pokazujete interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane kompanija-kupaca.

Registracija je već moguća. Ukoliko želite, možete pričekati povratne informacije kupaca prije registracije. Dobavljači imaju i priliku upoznati kompanije-kupce bez unaprijed zakazanih sastanaka, na večernjem događaju (priredbi, event-u), Meet & Greet stolovima (sesijama) ili u pauzama za umrežavanje.

agendi se nalazi više informacija o samom događaju, a na posljednjoj stranici iskazane su cijene učešća i posebno ugovorene cijene hotela.

Excel-dokument Supplier profile template sadrži profile kompanija-kupaca koje su izrazile interes za učešće (Summary of Buyer profiles) kao i prijavni formular za dobavljače (Supplier profile), saopštilo je Udruženje poslodavaca FBiH.

Izvor: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment