SwissBiHSwissBiH

Nova kreditna linija EBRD-a od 20 miliona eura za male biznise u BiH


Autor: Anera

Kompanijama u Bosni i Hercegovini na raspolaganju je nova kreditna linija od 20 miliona eura, rečeno je danas u Sarajevu na predstavljanju EU-EBRD Programa za konkurentnost malih i srednjih preduzeća.

Kako je rečeno, mali biznisi u Bosni i Hercegovini moći će ostvariti pogodnosti proširenog programa EBRD i EU, koji će im omogućiti pristup kreditima, podsticajnim sredstvima i tehničkoj pomoći kako bi poboljšale svoju proizvodnju, poslovanje i mogućnosti na međunarodnim tržištima.

Sredstva od 20 miliona eura osigurava EBRD za četiri partnerske komercijalne banke, UniCredit banka Banja Luka, UniCredit banka Mostar, Sparkasse banka i Intesa Sanpaolo banka, za dalje kreditiranje domaćih malih i srednjih preduzeća. Kompanije učesnice će također moći ostvariti pogodnosti tehničke pomoći kako bi pripremila projekte, kao i podsticajnih grantova u iznosu od 15% investicije, koje finansira EU.

Mala i srednja preduzeća će sredstva koristiti da poboljšaju svoje proizvodne kapacitete i procese, kao i kvalitet proizvoda i usluga kroz uvođenje EU normi u područjima poput zaštite okoliša i standarda sigurnosti i kvaliteta.

“Uvjereni smo da će ovaj novi program poboljšati pristup malih biznisa prijeko potrebnom finansiranju. Pametna kombinacija finansijskih sredstava i posvećenih savjetodavnih usluga pomoći će im da poboljšaju svoj učinak i ostvare uspjeh čak i na zahtjevnijim tržištima”, izjavio je lan Brown, šef Ureda EBRD u Bosni i Hercegovini.

Dodao je da mala  i srednja preduzeća generiraju skoro 70 posto zaposlenosti u privatnom sektoru, ali da se svakako radi o sektoru u kojem BiH mora rasti.

“Treba povećati broj privatnih firmi iako one sada čine 91 posto SME-a. To govori da broj malih kompanija treba prerasti u srednje kompanije i generalno treba raditi na rastu privatnog sektora u cjelini”, istakao Brown. Naglasio je da se SME suočavaju sa brojnim izazovima u ispunjavanju standarda EU u oblasti okoliša, kvalitete i konkurentnosti na jedinstvenom evropskom tržištu. Da bi odgovorili na te izazove dizajniran je ovaj program koji predstavlja spoj kreditnih i bespovratnih sredstava od 15 posto za pružanje tehničke besplatne pomoći.

Podsticaj u vidu povrata novca finansira se putem nacionalnih EU IPA fondova.

Nicolas Bizel, sef Odjela za pravosuđe i unutrašnje poslove Delegacije EU u BiH podsjetio je da je ovakav projekat uveden 2012. godine kao originalna platforma za njegovanje ekonomskog razvoja i pristupa finansijama namijenjenih za mala i srednja preduzeća koje generiraju ukupno 60 posto radnih mjesta u BiH.

 

“Da bi se izdržala povećana konkurentnost na tržištu EU, SME izuskuju podršku i mjere kako bi im se osiguralo bolje poslovno okruženje”, kazao je on, dodajući da su potrebni finansijski instrumenti i mobiliziranje investicija privatnog sektora kao što je vlasnički kapital, garancije i kreditiranje malih i srednjih preduzeća.

Da bi se saznale očekivane koristi ovog programa za BiH, onda kaže treba pogledati na rezultate prethodnog programa EBRD-a za konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Naime, u protekle četiri godine, ovaj program je privukao gotovo pet puta već izvor finansiranja za kompanije.

“To jasno pokazuje da je pomoć Evropske unije u BiH relevantna, opipljiva i da donosi konkretnu pomoć privatnom sektoru“, istakao je Bizel.

Kada je u pitanju budućnost te podrške privatnom sektoru, ona će se fokusirati na stimuliranje regionalne konkurentnosti i izvozno orijentiranih investicija. U tom smislu, BiH se za to treba pripremiti unaprijeđujući svoje poslovno okruženje privlačenjem privatnog kapitala i ulaganjem u nove vještine i investicije malih i srednjih preduzeća.

Giovanni Vaccari, voditelj projekta, govorio je o prednostima koje se pružaju malim i srednjim preduzećima i kako će oni surađivati sa tehničkom pomoći koja se pruža.

“Radi se o programu čiji je cilj da pomogne lokalnim kompanijama da povećaju svoju konkurentnost uglavnom u tri području; zaštiti okoliša, zaštiti i sigurnost na radu i kvaliteti proizvoda”, istakao je on.

Prema njegovim riječima, kompanije su već prepoznale značaj programa i za njim je velika potražnja. ​Od novog programa koji je počeo u maju je već plasirano 7,6 miliona eura za 26 projekata.

Podsjetio je da se program zasniva na uspjehu prethodnog programa tokom «BiH-SME-CSF» tokom kojeg je plasirano također 20 miliona eura i koji je uspješno podržao veliki broj kompanija u svoj rastu.

Jedan od korisnika je malo preduzeće Omorika – proizvođač PET ambalaže iz Doboja.  Omorika je dobila relativno mali kredit i tehničku pomoć za poboljšanje mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu na radu, zaštitu okoline i kvaliteta proizvoda, a sve u skladu sa EU standardima.

Putem partnerskih banaka UniCredit, Sparkasse i Intesa sredstva je dobilo 60 projekata, a broj predviđenih radnih mjesta je veći od 4.000.

UniCredit je plasirala 18 kreditnih linija, Sparkasse 37 i Intesa 24.

Glavni sektori koji su finansirani su proizvodnja plastike, betona i drveta.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment