SwissBiHSwissBiH

Nova usluga VTK/STK BiH za vozače: Izdavanje Zahtjeva za švicarsku vizu


Autor: Anera

Poslove na izdavanju Zahtjeva za švicarsku vizu profesionalnim vozačima u međunarodnom cestovnom prijevozu, u skladu sa Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Švicarske o olakšicama kod izdavanja viza, obavlja Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine za vozače koji vrše usluge međunarodnog prijevoza na teritoriji Švicarske Konfederacije, vozilima koja su registrirana u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa Sporazumom, za vozače koji vrše usluge međunarodnog prijevoza tereta i putnika na teritoriji Švicarske u vozilima koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, potreban je pismeni zahtjev Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u kojem su navedeni svrha, trajanje i učestalost putovanja.

UVJETI I POSTUPAK ZA IZDAVANJE ZAHTJEVA

Za izdavanje navedenog dokumenta prijevoznik podnosi zahtjev popunjavanjem obrasca koji možete preuzeti klikom na link: Zahtjev za Izdavanje zahtjeva za vizu za vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu.

Uz uredno popunjen obrazac prijevoznik treba dostaviti sljedeće priloge:

– M2 obrazac ili obrazac JS3100E ili obrazac PD3100,
– Dokaz o uplaćenoj naknadi.

Prilikom podnošenja zahtjeva, prijevoznici su dužni uplatiti naknadu u iznosu od 20,00 KM po zahtjevu za izdavanje vize.
Izuzetno, prijevoznici koji uredno izmiruju članarinu Komori oslobođeni su plaćanja gore navedene naknade.

Obrazac sa prilozima dostavlja se Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH na jednu od sljedećih adresa:

Sektoru za transport i komunikacije, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo
Tel.: 033/566-177, Fax: 033/566-176, e-mail: vize@komorabih.ba ili

Uredu/kancelariji u Banjoj Luci, Vidovdanska 2B, V sprat, 78000 Banja Luka
Tel.: 051/227-681, Fax: 051/227-682,  e-mail: vizebl@komorabih.ba ili

Uredu/kancelariji u Mostaru, Dr. Ante Starčevića,
Tel.: 036/333-651, Fax: 036/333-652,  e-mail: vizemo@komorabih.ba

Napomena: Preuzimanje Zahtjeva za izdavanje vize VTK/STK BiH neće biti moguće bez dostavljanja originalno popunjenog i ovjerenog obrasca za vozače, i originala M2 obrazac ili obrazac JS3100E ili obrazac PD3100 i dokaza o izvršenoj uplati propisane naknade.

Rok za rješavanje pristiglih zahtjeva je 48 sati od momenta njihovog zaprimanja.

Ukoliko se u rješavanju zahtjeva, od podnosioca zahtjeva traži dodatna dokumentacija u cilju kvalitetnijeg odlučivanja po istom, rokovi za rješavanje zahtjeva teku od momenta prijema dodatno tražene dokumentacije.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment