SwissBiHSwissBiH

Novoizgrađena bečka bolnica “Krankenhaus Nord” jedna od najmodernijih klinika u Evrop


Autor: Anera

Puštanje u rad nove bolnice u Beču “Krankenhaus Nord” proteklo je prema planu, a do 24. juna bi se u novu zgradu trebale preselite i tri postojeće manje bečke bolnice te pojedinačni odjeli drugih bolnica.

Tokom ljeta radit će se na optimizaciji prostora, kako bi bolnica na jesen mogla započeti s radom u punom kapacitetu.

Bolnica u bečkom okrugu Florisdorf opremljena je sa 16 operacijskih sala i 800 kreveta. Sve su sobe pri tom  jednokrevetne ili dvokrevetne. Bolnica će zapošljavati 2.500 zaposlenika koji će se u buduće na godišnjoj razini brinuti o 17.000 operativnih zahvata, 250.000 ambulantnih posjeta i 46.000 stacionarnih boravaka.

Svi procesi u novoj bečkoj bolnici počevši od grijanja, hlađenja, dizala, sigurnosnog sistema, ali i dostave uzoraka i nalaza u potpunosti su digitalizirani.

Novi video menadžment sustav u bečkoj će bolnici u buduće tokom operativnih zahvata na jednom monitoru obuhvatiti i prikazivati sve promatrane vitalne funkcije, a pojedinačni rezultati moći će biti prikazani i samostalno.

Svi podaci o pacijentima također će biti pohranjeni u elektroničkom obliku. Medicinska dokumentacija nastala tokom boravka u bolnici direktno će se pohranjivati u digitalni karton pacijenta, kako bi bila na raspolaganju tokom ponovnog posjeta bolnici.

Svaki je bolnički krevet osim toga opremljen pomičnim ekranom s pristupom internetu, radiju, televiziji i igricama.

Bolnica posjeduje i potpuno automatizirani podzemni transportni sistem koji odjele bolnice opskrbljuje rubljem, hranom i lijekovima.

Četrdeset robotiziranih vozila kojima se upravlja na daljinu obavljat će oko 500 vožnji dnevno.

Već postojeći sistem cijevne pošte uobičajen za mnoge bolnice, kojim su se u prošlosti dostavljali nalazi i rendgenske slike, preuzet je i novoj bečkoj bolnici, no u njoj će se cijevna pošta koristi za slanje uzoraka i lijekova.

Kapacitet novog sistema iznosi 100 kapsula s 400 uzoraka u sat vremena.

 

Izvor: Poslovnenovine.ba

Komentar-Kommentar-Comment