SwissBiHSwissBiH

Općina Novi Grad osigurala zaštitnu opremu i trijažni šator za DZ “Novi Grad”


Autor: Anera

Općina Novi Grad Sarajevo, putem Službe civilne zaštite, osigurala je Domu zdravlja “Novi Grad” određene količine zaštitne opreme za provođenje mjera prevencije od epidemije koronavirusa, zaštitne maske, naočale, rukavice, ogrtače, te sredstava za dezinfekciju.

Odluka za nabavku zaštitnih maski i druge zaštitne opreme za uposlenike Doma zdravlja „Novi Grad“ donesena je na vanrednoj sjednici Štaba civilne zaštite Općine Novi Grad, koja je održana trećeg marta, radi razmatranja aktuelne epidemiološke situacije i poduzimanja mjera zaštite satnovništva od epidemije koronavirusom (COVID-19).

Općina je osigurala i trijažni šator za dom zdravlja na Otoci, u kojem će se vršiti pregled pacijenata, kao mjera zaštite od koronavirusa. Na ovaj način će se pacijenti ciljano kretati kroz zdravstveni sistem, a medicinski tim razvrstava pacijente prema stepenu hitnosti, mjeri se tjelesna temperatura pacijenata i daje im se epidemiološka anketa koju popunjavaju.

Nabavka opreme i obezbjeđenje šatora neke su od mjera koje Općina Novi Grad provodi u cilju prevencije i zaštite stanovništva od epidemije koronavirusa.

Uveden je i poseban režim rada šalterskih službi, koji će se primjenjivati sve dok traje opasnost od širenja koronavirusa. Šalter – sala će raditi po ustaljenom radnom vremenu do 18:00 sati, stim da će stranke  sve poslove moći završiti u prizemnom dijelu zgrade, tako da neće imati potrebe za odlazak u općinske službe koje se nalaze na višim spratovima, kao ni u službene prostorije Ministarstva za pitanja boraca FBiH – Grupa za vojnu evidenciju Općine Novi Grad i Porezne uprave FBiH koje se nalaze u zgradi Općine.

Sva rješenja i uvjerenja općinskih službi u narednim danima će biti otpremljena strankama putem pošte. Službenici Općine će cijeniti hitnost postupanja u pojedinim predmetima, te iznimno pozivati stranku. Svi javni događaji na području općine su otkazani, kao i rad Kina Novi Grad.

Izvršena je i dezinfekcija zgrade Općine, a dozeri za dezinfekciju ruku postavljeni su u prizemlju zgrade na vidnim mjestima, kao i zaštitne maske i rukavice.

Donesena je i preporuka da uposlenici Općine sa navršenih 60 godina starosti i hronični bolesnici trebaju koristiti godišnji odmor u naredne dvije sedmice, kao jedna od mjera prevencije.

Izvor: akta.ba

 
Loading..

Komentar-Kommentar-Comment