SwissBiHSwissBiH

Ovo su najtraženija zanimanja u BiH i poslovi za koje kažu da ih nema


Autor: NAL

Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je detaljne podatke o zanimanjima koja su bila najviše tražena u prošloj godini, kao i podatke koja su to zanimanja s najvećim brojem nezaposlenih osoba po kantonima, u RS-u i Brčko distriktu. Zanimljiv podatak je da, iako u skoro svim dijelovima BiH tvrde da nedostaje medicinskog kadra, na evidencijama za zapošljavanje je veliki broj ovog kadra koji je nezaposlen. Izuzetak su doktori medicine koji su postali deficitarno zanimanje.

Prema riječima direktora Agencije Muamera Bandića, najtraženija zvanja, kada je riječ o VSS, su ona vezana za IT sektor, zatim inžinjer elektrotehnike, građevinski inžinjer, diplomirani farmaceut i doktor medicine – specijalista.

“Pored ovih zvanja, po broju oglasa traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra njih ima najviše na evidencijama nezaposlenih. Pored ekonomista i pravnika, i dalje je najveći broj nezaposlenih visokoobrazovanih osoba među kriminalistima, politolozima, žurnalistima i socijalnim radnicima”, naveo je Bandić.

Najveća potražnja za radnicima sa SSS je za prodavače i ugostitelje, posebno konobare, a i dalje su traženi operateri za unos podataka i radnici u call-centrima.

“Od osoba sa srednjom stručnom spremom na evidencijama nezaposlenih je najviše ekonomskih tehničara, mašinskih tehničara, maturanata gimnazije, medicinskih sestara i saobraćajnih tehničara”, rekao je Bandić.

Kada je riječ o radnicima sa VKV i KV kvalifikacijom, najtraženiji su šivači, varioci, tesari, zidari, bravari. Ovdje treba uzeti u obzir da je potreba za nekim od navedenih zanimanja daleko veća od nekih drugih. S druge strane najviše nezaposlenih sa VKV i KV kvalifikacijom ima među vozačima motornih vozila i frizerima.

Gledajući po kantonima, u USK najviše nezaposlenih na evidenciji za zapošljavanje su sa zanimanjima: ekonomski tehničar, prodavači, gimnazijalci, automehaničari, nastavnici, krojači, mašinski tehničari, medicinske sestre te kuhari.

U Posavskom kantonu to su prodavači, bravari, automehaničari, frizeri i šivači dok su u Tuzlanskom kantoinu diplomirani ekonomisti, pravnici, maturanti gimnazije, ekonomski i mašinski tehničari, medicinske sestre, hemijski tehničari, frizeri, bravari, kuhari, automehaničari i prodavači.

Zeničko-dobojski kanton ima višak diplomiranih pravnika i ekonomista, ekonomskih i mašinskih tehničara, maturanata gimnazije, medicinskih sestara, kuhara, automehaničara, frizera, bravara i prodavača.

Bosansko-podrinjski kantona ima višak poljoprivrednih tehničara, prodavača, krojača, hemijskih tehničara i adminsitrativnih službenika.

U Srednjebosnaskom kantonu najbrojniji su sa završenom gimnazijom, ekonomskom i tehničkom školom, elektrotehničkom školom, obučarskim zanatom, trgovinskom i tekstilnom školom, te pravnim i ekonomskim fakultetom.

Hercegovačko-neretvanski kanton ima višak diplomiranih pravnika i ekonomista, inžinjera agronoma, maturanata gimnazije, ekonomskih i mašinskih tehničara, bravara, kuhara, prodavača, automehaničara i konobara.

Kanton Sarajevo ima dužu listu zanimanja koja su višak: prodavači, maturanti gimnazije, ekonomski tehničari, diplomirani ekonomisti i pravnici, novinari, medicinske sestre, grafičari, mašinski i ekonomski tehničari, vozači, frizeri i bravari.

U Livanjskom kantonu najmanje posla ima za ekonomske i mašinske tehničare, elektromehaničare, bravare, elektrotehničare, automehaničare i kuhare.

Republika Srpska ima višak radnika iz sektora finansija, ekonomista (VSS i SSS), trgovaca, pravnika, metalaca, pedagoga, mehaničara i mašinista, radnika u sektoru ugostiteljstva, električara i energetičara.

U Brčko distriktu najbrojniji su diplomirani ekonomisti i pravnici, ekonomski tehničari, maturanti gimnazije, prodavači, automehaničari, bravari, kuhari i cvjećari.

Detaljnu listu možete pronaći ovdje.

Kada je u pitanju brisanje iz evidencije u svrhu zapošljavanja zanimanja su šarolika i zanimljivo da su pojedina zanimanja koja su ujedno najbrojnija na evidencijama za zapošljavanje po nezaposlenosti, najbrojnija i po broju zaposlenih u prošloj godini.

USK: profesori raznih smjerova, nastavnici, mašinski tehničari, maturanti gimnazije, prodavači, automehaničari i zidari.

PK: diplomirani ekonomisti, savjetnici za odnose s javnošću, ekonomisti, adminsitrativni službenici, ekonomiste, elektrotehničari, komercijaliste, medicinske sestre, poljoprivredni tehničari, automehaničari, bravari, frizeri i prodavači.

TK: ekonomiste, doktori medicine, inžinjeri elektrotehnike i mašinstva, pravnici, profesori bosanskog i engleskog jezika, razredne nastave, ekonomski tehničari, elektroenergetski tehničari, eletroničari, maturanti gimnazije, medicinske sestre, rudarski tehničari, službenici u knjigovodstvu, tehničari drumskog sobraćaja, bravari, kuhari, zavarivači i vozači kamiona.

ZDK: automehaničari, elektromehaničari, frizeri, krojači, krznari, metalotokari, prodavači, vozači putničkog i teretnog vozila i šumarski tehničari.

BPK: frizeri, krojači, vozači, ekonomski tehničari, hemijski tehničari, medicinske sestre, poljoprivredni tehničari i magistri prava.

SBK: ekonomisti, saobraćajni tehničari, ekonomski tehničari, medicinski tehničari, fizioterapeuti, konkfekcionari tekstila i konfekcionar.

HNK: prodavači, kuhari, ekonomski tehničari i maturanti gimnazije.

KS: defektolozi, pravnici, nastavnici razredne nastave i fizičke kulture, socijalni radnici, ekonomski tehničari, elektroenergetski tehničar, elektrotehničar za domaćinstvo, fizioterapeut, grafički tehničar, maturanti gimnazije, medicinske sestre, automehaničari, bravari i frizeri.

Kantona 10: prodavači, elektromehaničari, automehaničari, bravari, kuhari, konobari, maturanti gimnazije, šumarski tehničari, ekonomisti i komercijaliste.

RS: poljoprivrednici, hemičari, bravari, metalci, automehaničari, mašinski tehničari, mehaničari, električari, zidari, građevinci, stolari, prerađivači drveta, konfekcionari, obućari, mesari, frizeri, vozači kamiona, prodavačic, carinici, konobari, hotelski radnici, poljoprivredni tehničari, šumarski tehničari, hemijski tehničari, tehničar za drumski saobraćaj, trgovinski tehničar, ekonomiste, medicinske sestre, fizioterapueti, maturanti gimnazije i vaspitači.

Brčko distrikt: prodavači, automehaničari i ostali KV.

Bitno je naglasiti da podataka za Zapadnohercegovački kanton nema podataka. Detaljni listu možete pronaći ovdje.

Direktor Bandić apelovao je na mlade ljude da prilikom izbora zanimanja ne vode računa o dužini ili težini školovanja, već o budućnosti i mogućnosti da naučeno primjene na radnom mjestu.

“Bolje je da se mladi ljudi odluče za obrazovanje koje će trajati malo duže, ali koje će im olakšati pronalaženje posla, nego kraće i lakše obrazovanje, ali da na kraju budu samo statistika na evidencijama nezaposlenih osoba”, kazao je Bandić

Izvor: Klix.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: