SwissBiHSwissBiH

Počela izgradnja bloka C objekta osnovne škole na Šipu


Autor: Anera

Gradilište objekta osnovne škole na Šipu, u utorak 3. septembra 2019. godine, posjetio je načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima. Povod današnjeg obilaska je početak radova na izgradnji bloka. C.

Ovaj višemilionski projekt zajedničkim sredstvima finansiraju Općina Centar i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kako je riječ o velikoj investiciji projekt se realizira u fazama, a radove izvodi sarajevska Unigradnja.

Pomoćnica načelnika za urbanizam i zaštitu okoliša Amela Landžo, koja je zadužena za praćenje realizacije projekta izgradnje škole na Šipu, istakla je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i u rokovima koji su u prvobitnom sporazumu predviđeni.

“Ono što je bitno i zbog čega smo danas ovdje je da pratimo početak radova na izgradnji bloka C. Naime, u ljeto ove godine proveli smo tendersku proceduru, izabrali izvođača radova i nastavljamo sa završnim blokom, drugom fazom izgradnje objekta škole na Šipu. U bloku C je smješteno najviše učionica, koje zauzimaju površinu nešto više od 700metara kvadratnih i koje se protežu kroz dva nivoa. Škola spada u kategoriju društvene infrastrukture i osim nastave koja će se odvijati u objektu za potrebe negdje oko 500 đaka, u svom projektnom rješenju  sadrži sklonište, kolektivnu garažu za smještaj automobila, te je u sklopu škole osim učionica smještena i velika sportska sala sa pratećim sadržajima kojoj će biti obezbijeđen pristup i izvan objekta. Ono što bih istakla kao najinteresantnije jeste princip učionica na otvorenom. Naime, projektom su predviđeni izlazi iz učionica na ravne terase koje će u završnoj fazi dobiti svoje obrise”, istakla je Landžo.

Na ime finansiranja izgradnje objekta osnovne škole na Šipu prema odredbama potpisanog aneksa Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će iz budžeta za 2019. godinu izdvojiti 500.000 KM, a Općina Centar 1.056.562 maraka.

Na osnovu višegodišnjih zahtjeva stanovnika Šipa radovi na izgradnji ove škole su započeli 2017. godine. Prema anketama koje su provedene na oko 3.800 stanovnika, dobijeni su podaci da će u novu školu biti upisano između 350 i 500 djece.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment