InvestPortal_Uspjesno

Čestitamo

Hvala Vam na dosadašnjoj saradnji. Na ovoj stranici možete naći podatke i načine da platite svoju članirinu. Molimo Vas da istu uplatite u roku od 15 dana.

Nakon uptalte, naš tim će aktivirati MyPage / Moja stranica koju ćete, nakon što se logirate na našoj naslovnoj stranici (Prijava) vidjeti u rubrici Investicioni Portal. Na
ovoj stranici ćete imati uvid u sve radnje:

Informacije o našim aktivnostima
Mogućnost komunikacije sa našim uposlenicima
Slanje i skidanje dokumenata (ugovora itd)
Tako da ćemo svu komunikaciju imati samo na jednom mjestu: na Vašoj personaliziranoj stranici.
Imate uplate Vaše mjesečne članarine od 1000 KM

Uplata putem računa:

Za: Swiss BiH, Sarajevo, BiH

Uplate iz inostranstva (CHF/EUR/USD):
IBAN : BA393387304805387855
SWIFT: UNCRBA 22
Banka: UniCredit Bank d.d. Mostar

Uplate iz Bosne i Hercegovine (BAM):
Račun: 3387302205386469
Banka: UniCredit Bank d.d. Mostar

ILI

PayPal uplata 510.76 Euro EUR(1000 KM po kursu 1,9579):

Da li imate dodatna pitanja na ovu temu? Radujemo se vašoj poruci.