SwissBiHSwissBiH

Prihodi od indirektnih poreza veći za 122 miliona KM


Autor: Anera

Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2019. godine iznosili su 1 milijardu i 823 miliona KM i veći su za 122 miliona KM ili 7,17% u odnosu na isti period 2018. godine kada su iznosili 1 milijardu i 701 milliona KM.

Uprava za indikretno oporezivanje (UIO) je u prva tri mjeseca 2019. godine privredi vratila 351 miliona KM što je za 32 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva tri mjeseca 2019. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 1 milijardu i 472 miliona KM i veći su za 90 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2018. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-MART 2019. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2019. godine raspoređen je iznos od 181 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za prva tri mjeseca 2019. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 46,2 miliona KM, Republika Srpska 30,1 milion KM i Distrikt Brčko 1,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.

 

Izvor: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment