SwissBiHSwissBiH

Privrednoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova 150.000 KM


Autor: Anera

Federalna vlada na sjednici u četvrtak u Mostaru dala je suglasnost na Plan utroška sredstava utvrđenih u Budžer FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, namijenjenih kao podrška Privrednoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova, u iznosu od 150.000 KM.

 

Planom utroška Privredne komore predviđeno je učešće na Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2020, sajmovima Tešanj 2020 i Energa 2020, te Sajmu poljoprivrede Novi Sad.

Bit će podržane i sajamske aktivnosti Drvnih klastera Hercegovine i Klastera Namještaj i drvo Sarajevo, nastup na Sajmu turizma u Istanbulu, sajamski nastupi i posjete sektoru namjenske industrije FBiH, nastup na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, te će biti pružena potpora sajamskim aktivnostima koje provode komore kantona, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Izvor: akta.ba

 
Loading..

Komentar-Kommentar-Comment