SwissBiHSwissBiH

Priznavanje diploma u Njemačkoj: BiH u samom vrhu


Autor: Anera

Njemačkoj je tokom 2018. godine podnijeto ukupno 50.514 zahtjeva za priznanje inozemnih diploma o stručnoj kvalifikaciji.

Najviše njih je iz Sirije – 6.498, na drugom mjestu je Bosna i Hercegovina sa 4.392, a na trećem – Srbija s 3.291 zahtjevom.

Tako na listi prednjače zemlje koje su izvan Evropske unije. Slijede Poljska i Rumunjska, potom ponovo zemlja izvan EU-a, Filipini, a poslije Ukrajine, Albanije i Rusije dolazi Hrvatska s 1.251 zahtjevom.

I dalje dug put do vize

Iako njemačko Ministarstvo vanjskih poslova smatra da je olakšan postupak sticanja boravišne dozvole u Njemačkoj za ljude sa Zapadnog Balkana, procedura oko izdavanja vize i dalje nije kratka. Svaki kandidat svoj zahtjev za vizu zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom poslodavca mora da podnijeti u njemačkom predstavništvu u svojoj zemlji. Dokumenti se potom provjeravaju i to može potrajati – bez obzira na to što već gotovo dvije godine nije potrebna preliminarna suglasnost njemačke Agencije za rad.

Posebno je kada su u pitanju fakultetske diplome potrebno voditi računa o razlici između „nošenja akademske titule” i potpunog priznanja diplome. Priznanje diplome podrazumijeva da se ona tretira jednako kao diploma njemačkog univerziteta i to nije laka procedura posebno kada je riječ o društvenim znanostima.

„Nošenje akademske titule” je, pak, moguće, tako što se pored naziva titule u zagradi obavezno ispisuje ime grada gdje je sjedište dotičnog univerziteta. To znači da nije potrebno izjednačavanje nivoa akademskog znanja, ali i da njemačka država ne odgovara za kvalitetu diplome; na poslodavcima je da odluče hoće li i pod kojim uvjetima zaposliti takve stručnjake (npr. ukoliko se radi o liječnicima).

Pravila za starije od 45 godina

Prema informacijama Njemačkog instituta za gospodarstvo najveći broj došljaka s Balkana ima srednje kvalifikacije, dakle nema diplomu visoke škole, nego je uglavnom riječ o diplomama neke zanatske škole.

Važno je i dobro poznavanje njemačkog jezika: u nekim područjima je dovoljno znati osnove jezika, za zapošljavanje je potreban nivo B1, a za mjesto u obrazovanju B2, piše Deutsche Welle.

Stariji od 45 godina će još u svojoj domovini morati dokazati da su dovoljno uplaćivali u penziono osiguranje. To je jedna mogućnost. Druga je da na novom radnom mjestu u Njemačkoj zarađuju najmanje 3.600 eura bruto. Pozadina ove mjere je da se zbog novog zakona o useljavanju ne dogodi da stariji od 45 godina dolaze u Njemačku i već poslije nekoliko godina padnu na teret njemačkog socijalnog sistema.

 

Izovr: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment