SwissBiHSwissBiH

Ramić: Kompanije koje ne mare za svoje uposlenike doći će u neugodnu situaciju


Autor: Anera

IUS LIFE centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) početkom oktobra organizuje dvodnevni seminar: „Upravljanje održivim poslovanjem & Organizaciona dijagnostika“.  Ovim povodom smo razgovarali sa predavačem Mesudom Ramićem, PhD kandidatom.

Možete li nam reći nešto više o seminaru koji će se održati početkom narednog mjeseca, te o saradnji sa IUS-om i IUS Life centrom za cjeloživotno učenje?

-Meni je posebno zadovoljstvo što u saradnji sa Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu pokrećemo ovu inicijativu. Mi smo osmislili set seminara za koje smatramo da mogu realno pomoći našoj privredi, a IUS sa svojom platformom za cjeloživotno učenje je idealan partner za taj projekat. IUS je prepoznao potrebu za cjeloživotnom edukacijom i nama je veoma drago da možemo podržati taj program kroz ovu a nadamo se i neke druge inicijative.

Dr. Sead Bašić koji zajedno učestvuje na ovom programu i moja malenkost smo nekako od svih karijernih puteva izabrali jedan posebno zahtjevan. Taj izbor je biti i raditi u privredi a paralelno usvajati i teorijska znanja akademskog nivoa. Tako da sad postoji koncetracija određenih vještina i znanja koje su i teorijski i praktično dokazane. Ovo je samo jedan u nizu seminara kojim želimo vratiti dio toga nazad u privredne tokove i na taj način obogatiti pojedince koji budu učestvovali na seminarima. Svjesni smo da postoji realna potreba za održavanjem pozitivnih dostignuća kompanija i njihovim daljim održivim razvojem. Tako smo odlučili započeti program sa ovim seminarom Upravljanje održivim razvojem i organizaciona dijagnostika. Hvala IUS-u koji je prepoznao priliku u ovom programu.

Šta je zapravo organizaciona dijagnostika i koliko je ona bitna za rast i razvoj preduzeća?

Svima nam je manje više poznat pojam dijagnoze. Taj se pojam u našem podneblju uglavnom veže za liječnike ili servisere vozila a podrazumijeva neko istraživanje, traženje uzročnika određenog problema. U tom slučaju na čovjeku ili vozilu se radi dijagnoza sa ciljem prepoznavanja i otklanjanja problema. Kod nas nažalost uglavnom više akcenat stavljamo na redovno servisiranje vozila nego na sopstvene zdravstvene preglede. Sa ovim seminarom želimo predstaviti i dijagnostiku unutar organizacije. Svaki sistem u svom životnom ciklusu ima određene simptome koji bi se mogli svrstati u problematične. Obzirom da je organizacija sistem koji ima životni ciklus od svog rođenja, preko odrastanja, sazrijevanja, uživanja u najboljem stanju, pa do svog zalaska, i one su podložne da u datim periodima i okolnostima ne odgovaraju potpuno svome zadatku. To je sasvim normalno i dešava se konstantno. Organizaciona dijagnostika nam upravo pomaže da na osnovu simptoma prepoznamo stanje organizacije, bagove, uzročnike i sve ono što organizaciji otežava da odgovori svome zadatku. Poslije ispravne dijagnostike naravno ide preporuka za ispravan tretman organizacije. Kod nas se podcjenjuje ispravnost dijagnoze pa kao rezultat pogrešne terapije često puta u kriznim situacijama imate direktore koji pod stresom voze viljuškare, poslovođe koji se žale na neproduktivnost sopstvenog tima, tenzije novih i starih radnika, menadžere ljudskih resursa koji više vremena provode na prijavama i odjavama radnika nego na njihovom razvoju i mnoge druge slične stvari.

Dakle organizaciona dijagnostika je način kojim se ustanovi „vitalno“ stanje organizacije u datom trenutku i na osnovu dijagnostičkog protokola se predlažu mjere za poboljšanje tog stanja. A što se tiče važnosti organizacione dijagnostike kao tretmana unutar kompanije za njen rast i razvoj biću slobodan uporediti sa redovnom vakcinacijom djece  i posljedica koje prijete da dobijemo nazad ako to ne uradimo. Svaki rast i razvoj se pomno prate a posebno je bitno da se očuvaju i održe.

Kome je seminar namjenjen?

Seminar je namjenjen svima koji imaju dnevne dodire sa dobrim i manje dobrim stranama svoje organizacije. Tu prvenstveno svrtavam vlasnike kompanija, menadžere i direktore svih nivoa, menadžere razvoja i ljudskih resursa, rukovodioce  iz javnog sektora  koji žele nešto unaprijediti. Poseban efekat seminara će osjetiti oni koji na organizaciju gledaju kao na organizam koji treba da se razvija. Također svima koji su poduzetnici i imaju kompanije u začetku ove teme bi bile od koristi.

Koliko je bitan profesionalni razvoj svakog uposelnika a posebno višeg i srednjeg menadžmenta i koliko privredni subjekti uopće rade na tome?

To je veoma bitno. Kompanije koje ne mare za svoje uposlenike i za njihov razvoj sigurno će dođi jednom u situaciju da im se to neugodno vrati nazad. Nekad imam osjećaj da se u našoj poslovnoj kulturi razvoj kadrova završava sa dobrim majstorom ili tehničarem/tehnologom. Taj razvoj treba proširiti na različite nivoe i na kadrove koji vode određene poslove, procese i upravljaju različitim resursima. U zadnje vrijeme sve više programa za razvoj vještina višeg i srednjeg menadžmenta se nude našoj privredi. Samim tim više se i konzumira i to je dobro. Interesantno je da se stavka razvoja zaposlenih planira skoro u svakom biznis planu ali problem je poimanje iste kao troška i onda se logično teži smanjiti. Treba tu stavku u planovima pozicionirati među investicije, da menadžment i oni na koje je razvoj namjenjen budu svjesni da se u njih investira a ne da troše.

Izvor: akta.ba

Napiši komentar

%d blogeri kao ovaj: