SwissBiHSwissBiH

Region: Najveća nezaposlenost u BiH


Autor: Anera

Najmanju stopu nezaposlenosti prema posljednjim podacima u regionu ima Slovenija 4,8 posto, a najveću Bosna i Hercegovina 18,4 posto.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj prema posljednjim podacima je 7,2 posto, u Srbiji 12,1 posto, Crnoj Gori 15 posto, a Sjevernoj Makedoniji 17,8 posto.

Prema podacima u junu 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1.223.833, a od toga 597.952 čine žene. U odnosu na maj 2019. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za jedan posto, a broj zaposlenih žena za 1,3 posto.

Broj ukupno zaposlenih u junu 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,5 posto, a broj zaposlenih žena za 1,7 posto.

Broj ukupno zaposlenih u zanatskim i slobodnim profesijama u junu 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 4,2 posto, a broj zaposlenih žena za 4,8 posto. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,3 posto, kao i broj žena.

Broj nezaposlenih u junu 2019. u odnosu na maj 2019. pao je za 3,7 posto, a broj nezaposlenih žena za 2,6 posto.

Ukupan broj zaposlenih u Srbiji u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 2.161.533 osobe. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 1,6 posto, odnosno za 34.936 osoba.

Posmatrano prema modalitetima zaposlenosti, zaposlenih u radnom odnosu bilo je 2.017.835, van radnog odnosa 71.046, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika iznosio 72.653.

Do zapošljavanja je prvenstveno dolazilo u kategoriji zaposlenosti u radnom odnosu, gdje je zabiljeležen rast od 2,1 posto (41 887 lica) u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Teritorijalno, rast zaposlenosti je dominantno skoncentrisan u beogradskom regionu i regionu Šumadije i zapadne Srbije.

Sektori djelatnosti u kojima je došlo do najvećeg povećanja broja zaposlenih su prerađivačka industrija (rast od 11.717 osoba), građevinarstvo (rast od 8.553 osobe), stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (rast od 7.075 osoba), obrazovanje (rast od 4.648 osoba) i trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (rast od 4.287 osoba).

U navedenom periodu, broj zaposlenih u javnom sektoru je smanjen za 7.429.

U prvom kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 276,6 hiljada od kojih je 235,1 hiljada ili 85 posto zaposlenih i 41,5 hiljade ili 15,0 posto nezaposlenih osoba.

Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal manji je za 0,9 posto, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 4,5 posto.

Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 8,6 posto, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 4,2 posto.

Neaktivno stanovništvo čini 224,5 hiljada osoba. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 3,4 posto, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 3,1 posto.

Stopa aktivnosti za prvi kvartal 2019. godine bila je 55,2 posto, stopa zaposlenosti je 46,9 posto, stopa nezaposlenosti je 15,0 posto i stopa neaktivnosti je 44,8 posto.

Izvor: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment