SwissBiHSwissBiH

Regulacioni plan “Brdo Hrasno” na javnom uvidu do 19. februara


Autor: Anera

Služba za prostorno uređenje i urbanizam Općine Novo Sarajevo obavijestila je sve zainteresovane građane i pravna lica, da će se Nacrt regulacionog plana „Brdo Hrasno“ staviti na javni uvid u trajanju od 30 dana, u periodu od 20. januara do 19. februara 2020. godine, na sljedećim lokacijama: MZ „Hrasno brdo“, MZ „Grbavica II“, MZ „Trg heroja“, MZ „Vraca“, Centar za dozvole- šalter sala Općine Novo Sarajevo ulica Zmaja od Bosne 55 (u vremenu  od 9:00 do 15:00 sati).

Javna rasprava na Nacrt regulacionog plana “Brdo Hrasno” održat će se srijedu, 19. februara ove godine sa početkom u 17:00 sati, u prostorijama Općine Novo Sarajevo  (sala Općinskog vijeća, I sprat, Zmaja od Bosne 55).

Podsjetimo, Odluka o usvajanju i provođenju regulacionog plana “Brdo Hrasno” donesena je u decembru 2019. godine.

Planom je predviđena je sanacija i rekonstrukcija postojećeg građevinskog fonda, izgradnja novih kapaciteta vezanih za individualno i kolektivno stanovanje.

Planirana je izgradnja, koja uključuje izgradnju novih objekata, dogradnju i nadogradnju postojećih, cca 92 380 BGP-a (stambeno/poslovni i poslovni objekti). Ovi objekti su raspoređeni po cijelom prostoru u zavisnosti od raspoloživog slobodnog prostora.

Urbanističkim rješenjem je formirano novih 159 građevinskih parcela, čija površina iznosi cca 102 216 m2.

Predmetni obuhvat se nalazi u južnom dijelu općine Novo Sarajevo na nadmorskoj površini oko 580 m. Ukupna površina obuhvata Plana iznosi oko 82,50 ha.

Novoplanirana saobraćajna mreža se oslanja prvenstveno na novoplaniranu Južnu longitudinalu-saobraćajnicu istok-zapad utvrđenu Urbanističkim planom.

Za potrebe povezivanja južnog dijela naselja planirana je još jedna saobraćajnica Novopazarska u smjeru istok-zapad.

Izvor: akta.ba

Napiši komentar

%d blogeri kao ovaj: