SwissBiHSwissBiH

Rusija i BiH će sarađivati na tržištima trećih zemalja


Autor: Anera

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije BiH i u oblasti ekonomske saradnje na tržištima trećih zemalja.

Memorandum predviđa proširenje saradnje između pravnih lica koja su registrovana na teritorijama država potpisnica a učestvuju u vanjskoekonomskim odnosima, s ciljem izrade mogućih planova zajedničkih aktivnosti na tržištima trećih zemalja i načina njihove realizacije na temelju uzajamnog interesa i iskustva.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da Prijedlog za zaključivanje Memoranduma dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Memoranduma ovlasti ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment