SwissBiHSwissBiH

Saradnja Elektroprivrede i BH Pošte: Naplata računa bez naknade u 23 općine


Autor: Anera

Korisnicima sa područja 23 općine od četvrtka, 1. augusta 2019. godine će biti omogućeno plaćanje računa za utrošenu električnu energiju bez naknade u svim poštanskim jedinicama BH Pošte na području ovih općina, saopćeno je iz BH Pošte.

Ova pogodnost je omogućena na osnovu zaključenog ugovora između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Plaćanje struje bez naknade u poslovnicama BH Pošte odnosi se na sljedeće općine: Ilijaš, Ustikolina, Trnovo, Prača, Sapna, Teočak, Čelić, Kladanj, Doboj Istok, Doboj Jug, Žepče, Vareš, Olovo, Breza, Fojnica, Vitez, Busovača, Novi Travnik, Cazin, Bužim, Bosanski Petrovac, Jablanica i Kiseljak.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment