SwissBiH FONDACIJA

Cilj fondacije je da se od prihoda jedan dio izdvoji za potrebe onih kojima je pomoć potrebna: Sve uplate kao i sve donacije će biti objavljene na ovoj stranici (100% transparentno).

SwissBiH intern. consulting će od svake ispostavljene fakture odvajati 2% sredstava koja će se uplaćivati na račun fondarcije.

Fondacija3

Uplata putem Pay-Pala (Kreditne Kartice)

Uplata na račun fondacije

Informacije o uručenim donacijama

TOTALNO transparentno ovdje možete pronaći sve uplate i sve uručene donacije. Ako imate pitanja ili prijedlog, javite nam se