By SwissBiH

Faruk Hadzic: Kako pokrenuti ekonomiju u BiH

Dugo se zalažem i zagovaram koncept smanjenja 📉 poreskih opterećenja, prije svega doprinosa i poreza na dohodak, kako bi se povećale 📈 plate radnika i omogućio poslodavcima jeftiniji rad.

U konačnici, kroz stimulisanje potrošnje, dolazi do povećanja poslovne aktivnosti, otvaranje novih radnih mjesta i generalno rasta ekonomske aktivnosti. 💡

Ove ideje sam pokušao prikazati i kroz jednu 👨‍💼 infografiku, kao jedan od doprinosa struke, kako bi se napokon stvari u BiH pokrenule sa mrtve tačke.

Kakvo je vaše mišljenje❓🤔

Izvor: LinkedIn Profil Faruk Hadzic