By SwissBiH

Kadrispahić (Targer): Pomažemo bh. firmama da budu efikasnije

Targer E&C je konsultantska i projektna kuća koja kompanijama pomaže da budu efikasnije i da bolje iskoriste ljudski i tehnološki potencijal.

Direktor Targera Tarik Kadrispahić za BiznisInfo govori o tome kako konkrentno pomažu kompanijama da budu uspješnije, te koji su ključni benefiti za vlasnike firmi.

Misija Vaše kompanije je da planira, organizuje i izvodi edukacije koje će klijentima pomoći da postanu još više stručni, informirani i nadahnuti. Možete li objasniti kako to radite?

– Targer E&C je konsultantska i projektna kuća osnovana zbog potreba rastuće industrijske aktivnosti u BiH i regiji kao osnovnog generatora razvoja privrede. Naša misija obuhvata podršku kako generisanju novih industrijskih kapaciteta, tako i optimalnom korištenju postojećih.

Tri su glavna polja djelovanja naše kompanije:

  • Konsalting proizvodnim kopmanijama u segmentu optimizacije proizvodnih procesa i procesa koji su servis proizvodnji.
  • Treninzi i edukacije frontline, srednjeg i top menadžmenta proizvodnih kompanija.
  • Organizacija poslovno stručnih konferencija namjenjenih rukovodećim i stručnim kadrovima proizvodnih kompanija.

Na svim poljima djelovanja koristimo se Lean metodologijom prožetom bogatim iskustvom naših konsultanata u upravljanju proizvodnim kompanijama i procesima.

Background naših konsultanata je širok, te seže od upravljanja proizvodnih procesa u automotiv, vojnoj, tekstilnoj, industriji metalnih konstrukcija svih vrsta, proivodnje medicinskih sredstava, sa fokusom na planiranje prizvodnje, upravljanja internim procesima i osiguranja kvaliteta prema kupcima, kao i WM.

U mogućnosti smo pružiti širok spektar usluga iz domena industrijskog poslovanja, a da pri tome ne djelujemo isključivo kao savjetodavci. U okviru naših usluga djelujemo i edukativno, ali i osposobljavamo klijente da u skladu sa svojim potrebama samoodrživo nastave obavljanje aktivnosti i svog primarnog biznisa.

Naša glavna snaga leži u principima totalne industrijske konsalting-usluge, tj. u mogućnostima da razne vrste aktivnosti povežemo u cjelinu jednog projekta sa zajedničkim ciljem da klijentu osiguramo dodatnu vrijednost.

Kakve prednosti Vaši klijenti stiču na tržištu zahvaljujući Vašim uslugama?

– Ključni benefiti rada sa proizvodnim kompanijama su optimizacije procesa u smislu efikasnosti, eliminacije gubitaka u procesima kojih kompanije ili vlasnici tih procesa nisu svjesni, ili im ne pridaju potrebnu pažnju.

Naš rad se fokusira na maksimizaciju iskoristenja ljudskog i mašinskog rada kroz primjenu različitih metoda, od brze izmjene alata do postavke procesa na način da se maksimalno smanje vremena obrade određene sirovine ili poluproizvoda kroz proces.

Ovakav način rada se postiže stvaranjem potrebnih preduslova kako bi sistem čovjek/mašina radili kontinuirano, bez napora i prekida i u konačnici bez gubitaka. Direktni rezultati ovakvog pristupa su povećanje produktivnosti, uspostava standardiziranog rada, bolja kontrola nad procesom i upravljanje istog. Sve navedeno rezultira u boljoj konkurentnosti na tržištu.

Možete li izvojiti neki pozitivan primjer kompanije koja je ostvarila određeni napredak u saradnji s Vama?

– Naš angažman u nekoliko bh. proizvodnih kompanija je kontinuiran i seže do nivoa upravljanja kompletnom kompanijom. Konrketno radi se o kompanijama koje upošljavaju preko 400 uposlenika u industrijama namještaja i metala.

Također u određenim proizvodnim kompanijama angažirani smo na pojedinačnim procesima kao što su projekti efikasno uređenih radnih mjesta, poslovima unaprijeđenja i optimizacije proizvodnih procesa, sistema kvaliteta, uspostave sistema normiranja mašinskog i ručnog rada itd.

Možemo izdvojiti pozitivne primjere kompanija u kojima smo na pojedinim proizvodnim procesima izmjenili kompletak tok i način rada. Isto je dovelo do dramatičnih povećanja produktivnosti na “high runner” proizvodima.

Kada je u pitanju segment treninga i projektnih zadataka, imamo odličan feedback sa terena gdje je povećan angažman i zadovoljstvo uposlenih.

Naročito smo ponosni na dva projekta koja smo izveli za Austrijske investitore. Radi se o planiranju i detaljnom projektovanju procesno-tehnološkog layouta kompletne fabrike. Oba projekta su Greenfield investicijie u BiH od kojih je jedna realizirana prošle godine, te zapošljava preko 200 uposlenih. Druga investicija je trenutno u toku a odabrana tehnologija je “state of the art” u svojoj branši.

Koliko su naše kompanije svjesne važnosti ovakvog usavršavanja?

– Kompanije u BiH se sve češće odlučuju za angažman eskternih stručnjaka.  Isukstva iz naše prakse su takva da obično najveće i najnaprednije kompanije prednjače u potraživanju eksterne stručne pomoći u vidu povremenih konsultacija i dugoročne saradnje. Najviše nas raduje trend rasta potražnje treninga za proizvodne radnike, i proizvodne rukovodioce.

To je također jasan pokazatelj da su donosioci odluka u proizvodnim kompanijama postali svjesni važnosti edukacije i usavršavanja stručni, tehnoloških i rukovodećih vještina uposlenih koji direktno utiču na proizvodne procese.

Upravo je završena još jedna PIT konferecnija. Možete li reći nešto više o ovom događaju?

– Protekle sedmice je završena prva PIT (Proizvodnja Industrija Tehnologija) konferencija u Hercegovini, pod nazivom “PIT Hercegovina 2020”. PIT konferencija jedinstven je skup na kojem se obrađuju teme proizvodnje, industrije i tehnologije, te je namijenjena proizvodnim tvrtkama, kao i tvrtkama koje svojim proizvodima i uslugama utječu na tu djelatnost.

Konferencija pruža uvid u novosti u oblastima automatizacije, robotike, WM Sistema, employer brandinga i slično, te ujedno otvara mogućnosti za predstavljanje uspješnih primjera poslovanja i promociju kompanija iz hercegovačke regije.

Tokom konferencije imali smo priliku čuti izlaganja stručnjaka iz gore navedenih oblasti, te čuti inspirativna iskustva privrednika koji su sa učesnicima podijelili svoj put do uspjeha i izazove sa kojima se susreću. Najvažniji zadatak PIT konferencija je širenje pozitivnih vibracija, energije, novih nadahnuća i inspiracija.

Svima koji žive u ovoj zemlji i žele ostati u njoj živjeti, želimo pokazati da se može i da ne treba čekati da nam netko nešto spusti s neba, a ponajmanje ne naši državni organi, jer očigledno da to ne žele niti to umiju, niti ćemo ih čekati.

Izvor: Biznis Info