By Anera

Liskovački kamen šansa za razvoj cijelog USK – Vlada daje koncesiju za eksploataciju dekorativnog kamena kod Cazina

Vlada Unsko-sanskog kantona raspisala je javni tender za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju prirodnog ukrasnog kamena na lokalitetu sela Liskovac, nadomak Cazina.

U Ministarstvu privrede USK kažu kako se pretpostavlja da se na ovom području nalaze velike količine ovog dekorativnog kamena, koji je veoma tražen u građevinarstvu, a njegova dosadašnja eksploatacija je bila na simboličnom nivou.

– Ovo je jedan od prirodnih resursa koji se može staviti u funkciju ekonomskog razvitka kantona i otvaranja novih radnih mjesta. Od koncesionih naknada korist će imati cijela društvena zajednica – kažu u tom ministarstvu.

Inače, radi se o prirodnom kamenu koji je poznatiji pod nazivom liskovački kamen, neobične ljepote i kvaliteta, a od davnina se iskorištava na području ovog sela, udaljenog dvadesetak kilometara od Cazina.

Prema riječima mještana, tamo se nalazi desetak manjih majdana, iz kojih se kamen iskopava i potom obrađuje. Mahom se iskopava ručno, kako se ne bi oštetio, a nakon toga se oblikuje po želji. Njegove osnovne boje su bijela, crvena i zelena, a primjena u građevinarstvu višestruka. Najčešće se koristi kao ukrasni kamen kojim se oblažu zidovi ili uređuju vrtne staze.

Prema istraživanjima stručnjaka, liskovački kamen je veoma kvalitetan s visokim stepenom čvrstoće i trajnosti. Zbog toga što se u njemu nalaze određene količine kvarca, kamen ima svjetlucavi izgled, što povećava potražnju za njim i cijenu.

Mještani Liskovca tvrde kako je ljepota ovog kamena bila nadaleko poznata i u doba Osmanlija, te da postoje istorijski podaci da je u ono vrijeme transportvan u Istanbul kako bi njima bile uređivane tamošnje građevine.

Izvor: ekapija.ba