By SwissBiH

Uvedene sankcije Bosni i Hercegovini: Suspenzija prava na dvije godine

Energetska zajednica uvela je sankcije Bosni i Hercegovini, potvrdio je Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Razlog je kršenje Direktive o sumporu u gorivima i nepoštovanja energetskih paketa o energiji i gasu.

“Tačno je da su uvedene sankcije Bosni i Hercegovioni i ta država neće učestvovati u donošenju odluka o pitanjima budžeta Evropske energetske zajednice i izvršenja budžeta u periodu od dvije godine, osim ako u međuvremenu otkloni predmetne povrede”, rekao je Kopač medijima, piše Buka.

Nakon 18. ministarskog vijeća Energetske zajednice, sazvanog pod predsjedanjem Crne Gore 17. decembra 2020. godine, ministarsko vijeće je pismenim postupkom suspendovalo određena prava Bosne i Hercegovine prema Ugovoru o energetskoj zajednici zbog ozbiljnih i trajnih propusta u poštivanju sa Drugim energetskim paketom u sektoru plina, Direktivom o sumporu u gorivima, kao i Trećim energetskim paketom i za električnu energiju i za plin.

Ova odluka objavljena je na portalu Energetske zajednice u četvrtak 14.1.2021.godine.

Prema Odluci Ministarskog vijeća, Bosna i Hercegovina neće učestvovati u odlučivanju o pitanjima budžeta i izvršenja u periodu od dvije godine, osim ako u međuvremenu ne otkloni predmetne povrede.

Energetska zajednica je u izvještaju, objavljenom 30. novembra, navela da je protiv BiH pokrenuto osam postupaka zbog kršenja obaveza i zakona u gotovo svim sferama koje obuhvata sporazum o osnivanju Energetske zajednice.

Jedan od ključnih problema za EZ jeste što se nastavlja sa aktivnostima na izgradnji Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli, u vremenu kada zemlje Evropske unije nastoje da se odreknu energije čiji je izvor ugalj.

Podsjetimo, Energetska zajednica pokrenula je zvanični postupak protiv BiH po osnovu izdavanja garancije za blok 7 u Tuzli u martu 2019. godine.

Sekretarijat Energetske zajednice je 26. marta 2019. godine uputio otvoreno pismo Bosne i Hercegovine u predmetu ECS-10/18.

U svom pismu, Sekretarijat je uputio svoju zabrinutost u pogledu usklađenosti izdane garancije sa pravilima o državnoj pomoći koja je odobrena u korist Kineske izvozno-uvozne banke za kredit od strane javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za projekat Tuzla 7. Za ovu garanciju utvrđeno je da ne sadrži elemente državne pomoći.

Sekretarijat je došao do preliminarnog zaključka da procjena Savjeta za državnu pomoć da izdana državna garancija nije u skladu sa pravilima i da garancija za projekt Tuzla 7 predstavlja državnu pomoć u smislu člana 18 (1) (c) Ugovora. Taj problem je Sekretarijat ponovio već u prošlosti.

Dalje traži se i usvajanje zakona o regulatoru za električnu energiju, te zakona o tržištu električne energije, koji je bio napisan u obliku nacrta, potvrđen od državnog i entitetskih ministarstava, ali nikada nije usvojen.

EZ je povela i prekršajni postupak i zbog činjenice da vlasti u BiH i dalje dopuštaju veću količinu sumpora u naftnim derivatima, kako bi se zaštitila proizvodnja u Rafineriji nafte Brod.

Pokrenut je i prekršajni postupak zbog neprenošenja Direktive o energetskoj efikasnosti.

Bosna i Hercegovina nema ni Zakon o gasu, niti ima državnog regulatora, koji bi mogao da kontroliše, između ostalog, i pitanje monopola

Izvor: BiznisInfo.ba

Saznajte više o SwissBiH
Ko je SwissBiH? : Ko su naši klijenti i partneri? : Kontaktirajte nas