By Anera

Stopa ekonomskog rasta u BiH ovoj godini 3,5 do 3,8 odsto

Stopa ekonomskog rasta u BiH prema projekcijama bi trebalo u ovoj godini da iznosi 3,5 odsto, u narednoj godini 3,6 odsto, dok je projektovana stopa ekonomskog rasta za 2022. godinu 3,8 odsto, navode iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH u Programu reformi za period 2020-2022. godina.

U ovom dokumentu navodi se da bi osnovne pretpostavke projekcija ekonomskog rasta trebalo da budu povoljnije ekstremno okruženje i bolji domaći poslovni ambijent, dok bi ključni oslonac rasta tokom tog perioda trebala biti domaća tražnja.

Referentne međunarodne institucije koje se bave projekcijama ekonomskog rasta u svijetu kao što su MMF, Svjetska banke i Evropska komisija od 2020. do 2022. godine najavljuju prevazilaženje globalnih ekonomskih izazova i, prema projekcijama MMF-a, u posmatranom periodu očekuje se da svjetska ekonomija zabilježi prosječan rast od tri odsto, a EU od dva odsto.

Povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u BiH, uz očekivano povećanje industrijske proizvodnje i građevinskih radova koje bi trebalo biti praćeno povećanjem broja zaposlenih, prihoda od izvoza, kao i povećanjem novčanih priliva iz inostranstva bi za rezultat trebalo imati povećanje raspoloživog dohotka građana i samim tim povećanjem privatne potrošnje.

Imajući u vidu visok nivo javne potrošnje u okviru bruto domaćeg proizvoda /BDP/ u BiH i aktivnosti koji se ulažu kroz proces fiskalne konsolidacije, tokom ovog perioda očekuje se postepena stabilizacija javnih finansija kroz smanjenje javnih rashoda i istovremeno povećanje javnih prihoda kako bi se ograničio rast javne potrošnje, navodi se u Programu reformi.

Investicije bi tokom posmatranog perioda, za razliku od prethodnih godine mogle imati značajniji rast, a samim tim i veći doprinos u očekivanom rastu BDP-a i očekuje se da bi u tom periodu moglo doći do povećanja investicija po prosječnoj godišnjoj stopi od oko devet odsto.

U periodu na koji se odnosi Program reformi očekuje se i rast izvoza po prosječnoj stopi od oko sedam odsto.

Izvor: akta.ba