By SwissBiH

Bh. drvna industrija radi za IKEA-u, ali ima probleme

Predstavnice Vanjskotrgovinske komore BiH posjetile su kompaniju “XYLON Corporation” u Podlugovima i firmu “Ramex” Kladanj.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Razgovarano je sa generalnim direktorom “XYLON Corporation” Amerom Šabić i menadžerom prodaje Damirom Kabaš o poslovanju kompanije, problemima sa kojima se suočavaju i saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH.

Kompanija ima 140 uposlenih i u vlasništvu je Švedske kompanije. “Xylon” proizvodi veoma širok asortiman podova, vrhunskog kvaliteta i većinu proizvodnje izvozi na tržišta EU, u Tursku i Rusiju.

Generalni direktor je istakao da im problem predstavlja nemogućnost osiguranja bankarskih garancija za izvoz, što je nekad obavljala IGA. Predložili su da Vanjskotrgovinska komora BiH sa navedenim problemom upozna nadležne institucije kako bi se sagledala mogućnost iznalaženja rješenja za obezbjeđenje bankarskih garancija, što je potrebno velikom broju kompanija koje su izvozno orjentirane.

Također, problem im predstavlja obezbjeđenje sirovine i to pretežno ariša i hrasta kojeg uvoze iz Rusije i Ukrajine, kao i obezbjeđenje drvne sirovine sa domaćeg tržišta.

Predstavnici kompanije su surađivali sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i bili su uključeni u neke aktivnosti. Zainteresirani su za učešće na jednom od sajmova koji su usko vezani za podne obloge.

Dogovoreno je da će Vanjskotrgovinska komora BiH u narednom periodu pokušati obezbjediti informacije o kontaktima sa dobavljačima ili kupcima na stranim tržistima.

Ramex radi za IKEA-u

U kompaniji “ Ramex” u Kladnju predstavnice Vanjskotrgovinske komore BiH održale su sastanak sa direktoricom Jasminkom Hadžiabdić i saradnicom za izvoz.

Pošto se kompanija “Ramex” prijavila za izlaganje u okviru zajedničkog štanda na sajmu IMM Cologne 2022, dio sastanka je bio posvećen tom pitanju.

Kompanija je u domaćem vlasništvu, ima oko 230 uposlenih i proizvodi namještaj od punog drveta, ploče i rezanu građu koju uglavnom koristi za vlastite potrebe. Kompanija ima velike mogućnosti za proizvodnju, ima vlastitu sušaru, modernu lakirnicu i kvalitetnu opremu.

Direktorica je istakla problem obezbjeđenja potrebnih količina trupaca, nepoštivanje ugovora iz čega proističe nesigurnost sklapanja dugoročnijih poslova sa ino kupcima.

Kompanija 50 posto proizvodnje izvozi za IKEU, a ostalih 50 posto su dizajnirani proizvodi, pretežno dječiji krevetići koje trenutno izvoze za kupce iz Danske i Njemačke.

U vrijeme pandemije su nešto smanjile broj uposlenih, ali kako su poslovi povećani mnogi radnici su ponovo primljeni na posao. Kao i kod većine kompanija, prisutan je problem nedostatka radne snage, ali proizvodnju prilagođavaju prema raspoloživim kapacitetima.

Kompanija “Ramex” ima velike planove za budućnost, uglavnom izvozom finalnih proizvoda od punog drveta. Predstavnici kompanije su zadovoljni saradnjom sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH koja će u budućnosti biti i više intenzivirana

Izvor: BiznisInfo.ba

Saznajte više o SwissBiH
Ko je SwissBiH? : Ko su naši klijenti i partneri? : Kontaktirajte nas