By Anera

Za efikasnu zaštitu ličnih podataka, BiH treba adekvatan zakon (Video)

Adekvatna zakonska regulativa neophodna je u BiH za efikasnu zaštitu ličnih podataka – istaknuto je na pres-konferenciji Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH danas u Sarajevu, povodom obilježavanja Evropskog dana zaštite podataka.

Direktor Agencije Petar Kovačević istakao je da je reforma zakonodavstva EU u oblasti zaštite ličnih podataka izvršena 2016., te da se Bosna i Hercegovina obavezala da će usklađivati svoje zakone s onim iz EU.

“Agencija je obavijestila Parlamentarnu skupštinu i Vijeće ministara BiH o potrebi preuzimanja te legislative, nakon čega smo prošle godine sačinili Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka koji je prihvatila Interresorna radna grupa”, rekao je Kovačević.

Dodao je da je taj prijedlog zakona dostavljen Vijeću ministara BiH i da se nada da će biti usvojen među prvim zakonima u narednom periodu.

Pomoćnica direktora Sektora za inspekcijski nadzor Samira Čampara navela je da građani treba da obrate pažnju na podatke koje objavljuju na društvenim mrežama i da prouče njihova pravila o privatnosti.

Također, naglasila je da građani imaju pravo da preispitaju po kojem pravnom osnovu i u koju svrhu im traže lične podatke pružaoci javnih usluga, banke, obrazovne i zdravstvene institucije i slično.

Na pres-konferenciji je istaknuto da se Dan zaštite podataka obilježava radi jačanja svijesti o zaštiti privatnog života i ostalih ljudskih prava i osnovnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju ličnih podataka.

 

Izvor: akta.ba