By Anera

Usvojen Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je predloženi zakon o visini stope zatezne kamate s ciljem da se smanji stopa zatezne kamate sa 12 na 10 posto godišnje.

Propisano je da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.

Primjenom ovih odredbi, kako se predviđa, privrednim subjektima bilo bi “olakšano plaćanje dospjelih obaveza, odnosno izmirenje glavnog duga“.

Izvor: akta.ba