By Anera

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku o ugovoru između BiH i Kine

Na sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i predloženo Domu davanje saglasnosti za ratificiranje Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu.

 

Istovremeno, predloženo je Domu naroda davanje saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, kao i Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu.

Komisija je usvojila izvještaje o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i za 2018. godinu, u dijelu nadležnosti ove Komisije koje se odnose na Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, osim u dijelu koji se odnosi na uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme, te Ured za veterinarstvo BiH i Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja.

Također, Komisija je usvojila izvještaje Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH i Agencije za sigurnost hrane BiH za spomenuti period u dijelu nadležnosti ove komisije.

Članovi Komisije usvojili su i godišnje izvještaje iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za BiH za 2017. i 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2018. godinu.

Također, usvojen je i Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu.

K znanju su primljeni finansijski planovi Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2019. i 2020. godinu.

Komisija nije usvojila Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije BiH za 2018. godinu.

Članovi Komisije nisu primili k znanju Informaciju o stanju u Izvozno – kreditnoj agenciji BiH.

K znanju nije primljen ni Izvještaj – detaljna analiza rada Izvozno – kreditne agencije BiH sa posebnim naglaskom na poslovanje „Unis“- Fabrika cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije.

Usvojen je Orijentacioni radni plan Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2020. godinu.

Članovi Komisije odgodili su izjašnjavanje u vezi sa prijedlozima izvještaja o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Izvor: akta.ba