By SwissBiH

Kako osnovati obrt u BiH?

Razmišljate svoje poslovanje započeti kao obrt ili pak želite osnovati neki oblik društva? Nadam se da će vam ovaj članak pomoći da shvatite u kojem smjeru želite ići, odnosno da će Vas razriješiti nedoumica

Pa počnimo.

U našoj državi možete se odlučiti za dvije varijante registracije poslovanja. Možete izabrati osnovati društvo ili obrt.

U ovom i sljedećem članku ćemo proći najčešće oblike registracije pravne forme poslovanja, a to su: društvo s ograničenom odgovornosti ili skraćeno d.o.o. i obrt.

Razlika u ova dva oblika poslovanja je u nadležnostima organa prilikom osnivanja, načinu osnivanja, troškovima osnivanja, visinom temeljnog/osnivačkog kapitala, mjesečnim doprinosima državi, u obimu odgovornosti kojom garantiraju, broju djelatnosti koje možete obavljati, kao i  mogućnosti izvoza.

Krenuti ćemo prvo s obrtom.

Obrt se može obavljati kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje. Može ga obavljati jedna osoba ili dvije i više osoba. Možete, također, osnovati udruženje obrtnika (kod srodnih djelatnosti).

Prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima FBIH (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine: 35/09), obrt predstavlja samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od fizičkih lica s ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Prije svega naglasila bih da je bitno znati djelatnost koju želite obavljati i mjesto gdje će te je obavljati.

Ako ste nezaposlena osoba, osnivanjem obrta dobiti ćete osnovno zanimanje, te ćete biti obvezni uplaćivati sebi mirovinsko i zdravstveno osiguranje, uz ostale pristojbe koje će vam sukladno zakonu obračunati vaš računovođa. Morate biti državljanin Bosne i Hercegovine, biti poslovno i zdravstveno sposobni, te ne smijete imati izrečenu mjeru zaštitu: sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom o zabrani obavljanja obrta.

Ako ste zaposleni negdje onda osnivate obrt kao dodatno zanimanje, ili ako ste u mirovini onda ide kao dopunsko zanimanje.

Postoji više vrsta klasifikacije djelatnosti kod obrta: stoga imamo domaću radinost, vezani i posebni obrt, tradicionalni zanati, srodne djelatnosti, slobodna i ostala zanimanja;

Domaćom radinosti smatraju se određeni obrti i srodne djelatnosti, to jeste djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih prevladava ručni rad i usluge u domaćinstvu.
Obrti i srodne djelatnosti se mogu obavljati i sezonski, najduže 9 (devet) mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

Obrti, mogu biti: vezani i posebni. Vezani obrti su obrti za čije se obavljanje traži odgovarajuća stručna sprema. Posebni obrti su obrti koje obrtnik može obavljati samo ako ispunjava uvjete za vezane obrte i ima suglasnost za obavljanje posebnih obrta. Ono što je bitno naglasiti jeste da postoji kategorizacija obrta koji se obavljaju u poslovnim prostorijama i u  stambenim prostorijama

Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, propisuje koji su vezani i posebni obrti, a o istima možete dobiti informaciju u Općinskoj/Gradskoj upravi.

Srodne djelatnosti, su djelatnosti za čije se obavljanje traži odgovarajuća stručna sprema, ovisno o vrsti djelatnosti.

Tradicionalni i stari zanati, jesu obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti i koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada.

Prilikom određivanja djelatnosti znat ćete u koju od gore navedenih kategorija spadate.

Obrt se osniva po mjestu prebivališta i „veže“ se za osobu osnivača. Stoga osnivač/i odgovaraju za eventualne dugove obrta garantiraju s vlastitom imovinom. Obrt se osniva sukladno gore navedenom Zakonu.

Nadležnost osnivanja spada u nadležnosti općina/grada, u kojem je prebivalište osnivača. Prilikom osnivanja obrta morat će te prikupiti dokumente koji su navedeni u zahtjevu, koji možete preuzeti u uredima Općinskim/Gradskim upravama. Nakon što prikupite sve tražene dokumente, morate popuniti izjavu o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti (ako se djelatnost obavlja van stambenih prostorija), ovjerenu izjavu o vođenju računovodstva, te ugovor ili suglasnost od vlasnika o korištenju stana/prostora gdje će se obavljati rad, te bit će te obvezni uplatiti određenu upravnu pristojbu (visina ovisi o vašoj djelatnosti).

Kada dobijete rješenje o osnivanju obrta ili tzv. Obrtnicu, dužni ste istu odnijeti u Federalnu Poreznu upravu, gdje ćete predati zahtjev za dodjeljivanje ID broja. Nakon što vam Federalna Porezna uprava izda uvjerenje o registraciji poreznog obveznika (ID broj), isto trebate dostaviti Agenciji za statistiku za razvrstavanje poslovnog subjekta po klasifikaciji djelatnosti, (laički rečeno vaša djelatnost ime svoj broj u šifrarniku koji će Agencija potvrditi ili vam dodijeliti neki novi za koji ona smatra da trebate imati).

Nakon tog trebate izraditi pečat firme i otvoriti transakcijski račun kod banke po vašoj želji. Kada to završite, ako podliježete fiskalizaciji trebate sklopiti ugovor s nekim pružateljem usluga ovlaštenim za to (ima ih svega par u Bosni i Hercegovini), te ćete biti obvezni kupiti fiskalni uređaj.

Nakon što vam fiskalni uređaj povežu s Poreznom upravom, te vas obuče kako da rukovodite uređajem spremni ste za poslovanje.

Izvor: Manager.ba