By SwissBiH

Faruk Hadzic: Poresko opterećenje plata u BiH

Jeste li se kada zapitali koliko zarađujete na jednoj plati i koliko od tog novca ide vama, a koliko državi❓🤔

Pokušao sam što jednostavnije prikazati jednu platu od 600 KM neto, te koliko od tog novca ide državi kroz doprinose i poreze. Omjer je da od vaše bruto plate od 1.013 KM, državi za doprinose i poreze ide 413 KM, a vama ostaje 600 KM. Međutim, oporezivanju tu nije kraj. I kada radnik dobije platu od 600 KM, država mu uzima kroz PDV i akcize dodatni novac.

Koliko će ovaj drugi dio iznositi, zavisi od sklonosti potrošnje svake osobe. U ovom prikazu, manji dio novca od neto plate, radnik će trošiti na duhan i gorivo (koji su opterećeni akcizama), a najveći dio na hranu i režije. Kada se sve sabere, na svakih 10 KM koje radnik zaradi, 5,4 KM uzme sebi država. Kakvo je vaše mišljenje, da li su plate, ali i potrošnja već sada poreski preopterećene❓

Treba li dodatno povećavati poreze ili smanjivati❓

Izvor: LinkedIn Profil – Faruk Hadzic