By SwissBiH

Podaci Porezne uprave: Za dvije sedmice u FBiH bez posla ostalo 13.842 zaposlena

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.03.2020. godine iznosio je 528.476 i isti je manji u odnosu na 29.02.2020. godine za 3.474 zaposlenih, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Broj zaposlenih na dan 03.04.2020. godine iznosio je 520.641 i u odnosu na 29.02.2020. godine broj zaposlenih je smanjen za 11.309 zaposlenih.

Na dan 03.04.2020. godine broj zaposlenih iznosio je 520.641 i u odnosu na dan 16.03.2020. godine je smanjen za 13.842 zaposlena.

Dakle, radi se o periodu od 16. marta pa do početka aprila, tj. kada je periodu trajanja prirodne nesreće u FBIH izazvane pandemijom koronavirusa.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je danas i da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart  2020. godine uplatili 1.280.859.055 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 67.668.784 KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza za period januar – mart  2020. godine:

  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 105.918.998 KM, a za mjesec mart 35.398.600 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 108.003.911 KM, a za mjesec mart  26.290.048 KM;
  • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 82.752.502 KM, a za mjesec mart 32.811.345 KM;
  • posebne naknade naplaćene su u iznosu 49.735.337 KM, a za mjesec mart 17.307.861 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 31.865.098 KM, a za mjesec mart  6.629.582 KM;
  • novčane kazne naplaćene su u iznosu 11.709.937 KM, a za mjesec mart 3.399.311 KM; 
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 165.572 KM, a za mjesec mart 38.663 KM.

U periodu januar – mart 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 889.273.844 KM, a za mjesec mart 290.550.292 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – mart  2020. naplaćeno je:

  • doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu 496.468.042 KM, a za mjesec mart  160.816.263 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu 351.729.617 KM, a za mjesec mart 116.233.18KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu  41.076.185 KM, a u mjesecu martu 13.500.844 KM.

Izvor: Akta.ba