By SwissBiH

Banjaluka-grad budućnosti – TeleGroup razvija sistem za detektovanje snijega i leda na ulicama

Na nedavno završenom konkursu Grada Banjaluke i UNDP-a povodom kreiranja rješenja za projekat “Banjaluka-grad budućnosti” pristiglo je 58 prijava, a izabrano je deset za implementaciju u narednom periodu.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Ovim projektom, kako je i ranije najavljivano iz Uprave Grada Banjaluka, želi se krenuti dalje u primjeni rješenja za efikasno gradsko funkcionisanje, u cilju da Banjaluka postane “pametni grad” i time olaška svakodnevni život građana, a indirektno privuče nove investicije.

ITS sistem kompanije TeleGroup će preko senzora koji prikupljaju podatke sa ključnih saobraćajnica u gradu moći da detektuje snijeg i led na kolovozu i trotoarima u najranijoj fazi i automatski će alarmirati komunalne ekipe za održavanje puteva.

Implementacijom senzorske logike za detekciju uslova na kolovozu, u realnom vremenu se može dobiti informacija o potencijalnim opasnostima, te blagovremeno reagovati i smanjiti rizik po bezbjednost i zdravlje učesnika u saobraćaju, pritom svodeći na minimum vjerovatnoću lažnog alarmiranja nadležnih službi, rečeno je za eKapiju iz ove kompanije.

– Budući da nepravilna detekcija leda i snijega na cesti uzrokuje probleme u pogledu efikasnog protoka saobraćaja, smanjenog nivoa sigurnosti, neravnomjernog uklanjanja snijega i neefikasnog sprečavanja pojave leda, korištenjem predloženog sistema dobiće se tačna informacija sa terena u realnom vremenu – navode u TeleGroupu.

Ističu da njihova projektna inicijativa ima za ideju potpuno iskorištenje tehnologije u cilju povećanja efikasnosti ljudskih i materijalnih resursa angažovanih na poslovima uklanjanja snijega i leda sa kolovoza.

Ključne tačke ovog projekta su mjerenje i obrada podataka prikupljenih od senzora leda i snijega, raspoređenih na više lokacija same pilot zone u kojoj će se projekat implementirati. Prikupljeni podaci koji će se dalje obrađivati su informacije o temperaturi zraka, temperaturi ceste i kolnika, pritisku zraka, vlažnosti zraka i prisutnosti vode na površinama ceste i kolnika.

– Na osnovu predefinisanog algoritma aplikacija će izračunati i procijeniti prisustvo snijega na cesti i mogućnost pojave leda. Ovi detalji će biti dostupni operaterima zimskog održavanja puteva, koji mogu preduzeti korake kako bi spriječili pojavu leda ili uklanjanje snijega u ranoj fazi. Algoritam koji izračunava i procjenjuje prisustvo snijega na putu i mogućnost pojave leda definisan je u saradnji sa stručnjacima za vremenske uslove – objašnjavaju u TeleGroupu.

Osnovni cilj je da ovaj sistem spriječi mnoge saobraćajne nesreće uzrokovane ledom i snijegom na cesti, obezbijedi mnogo efikasniji protok saobraćaja i omogući bolje iskorišćenje resursa putnih službi (potrošnja soli, gorivo za potrošnju mašina za održavanje).

Ukupna vrijednost ovog projekta je 50.000 KM kako je definisano samim pozivom za dostavljanje ideja. U TeleGroupu kažu da se samom implementacijom kreira višestruko veća vrijednost za više strana.

– Gradske vlasti i svi građani realizacijom projektom dobijaju značajno unapređenje sigurnosti putne infrastrukture na pilot lokaciji i smanjenje broja incidentnih situacija koje uvjek podrazumjevaju troškove na teret pojedinca, osiguravajućih kuća, zdravstvenog sistema ili budžeta grada. Dakle, građani će već u prvim danima zimskog perioda moći da uoče bolje reakcije službi održavanja putne infrastrukture i da se olakšano kreću putevima koji su u skladu sa sigurnosnim standardima i preporukama.

Korišćenjem predloženog sistema, nadležne službe Grada Banjaluka takođe mogu imati mnogo bolji uvid u kvalitet usluga kompanija koje obavljaju poslove zimske službe.

Projekat će biti implementiran na predefinisanom pilot području, Lazarevo 1 i Lazarevo 2, u Banjaluci.

– Naš projekat će uticati na sve stanovnike i građane koji prolaze tim pilot područjem u vozilima, javnom prevozu i uz povezane trotoare pješačenjem. Ove ceste su dobro poznate kao neke od najfrekventnijih u pogledu protoka prometa, tako da će ovaj projekat obuhvatiti sve stanovnike naselja koje se pilotira, ali i građane Banjaluke uopšte – navode u kompaniji TeleGroup.

Ističu da u tehničkom smislu ne postoji prepreka da se sistem proširi i implementira u ostalim gradskim zonama Banjaluke.

I projekat koji razvija kompanija TeleGroup biće realizovan do kraja ove godine, u skladu sa rokovima koji su dati u samom konkursu.

Izvor: EKapija / Vedrana DžudžaLoading..