By Anera

Fond za zaštitu okoliša FBiH za novu zgradu keširat će šest milion KM

Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH kupuje zgradu za trajni smještaj. Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog objekta – zgrade već je objavljen.

Objekat treba ispunjavati zahtjeve Fonda, odnosno treba imati poseban pristup i ulaz, sa posebnim infrastrukturnim sadržajima, na području grada Sarajeva, općine: Novi Grad, Stari Grad, Centar ili Novo Sarajevo, te treba biti  smješten u blizini gradske prometne saobraćajnice.

Također, pozivom je precizirana i površina objekta koja mora iznositi najmanje 1.500 m2, sa minimalno 20  parking mjesta i minimalno pet  garažnih mjesta. Maksimalna spratnost objekta je prizemlje i tri sprata. Maksimalna cijena ponude kako je navedeno u pozivu iznosi do 6.000.000,00 KM.

Rok za dostavljane ponudaje 27.02.2020. godine do 12.00 sati.

Izvor: akta.ba