By Anera

Tais: BiH mora razvijati svoju industriju i ulagati u obnovljive izvore energije

Fizičar Martin Tais danas je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih  intelektualaca Krug 99 kazao je da BiH mora razvijati svoju industriju, te ulagati u obnovljive izvore energije.

Govoreći o temi „Ekonomija i ekologija: kako spriječiti zagađenje okoline“ Tais je kazao da je BiH zemlja u razvoju koja ima vanjskotrgovinski deficit, nema razvijenu industriju, a privreda je opterećena mnogim procesima i nema uslova za razvoj.

“Situacija se mora poboljšati, a jedini način da se to postigne jeste da razvijamo našu industriju bez nekih uslova ograničenja o emisijama CO2, a o čemu treba pregovarati sa Evropom na osnovu činjenica da smo mi već dosad kumulativno smanjili emisiju CO2 za 50 posto u odnosnu na baznu ’90. godinu”, kazao je Tais.

Naglasio je da ne možemo prestati graditi termoelektrane, ali da moramo razvijati i obnovljive izvore energije.

“Ne možemo prekinut sa energijom koju imamo jer ćemo propasti. Moramo graditi termoelektrane zaraditi novac, uložiti u privredu, razviti se i povećavati izvoz i BDP i to je osnov”, naveo je Tais koji zagovora  gradnju Bloka 7 TE Tuzla s obzirom da će taj blok doprinijeti smanjenju emisije sumpor dioksida u tom gradu.

Rješenja za zagađenje zraka postoje, naglasio je Tais, a što se tiče Sarajeva potrebna je vizija, zatim strategija kako postići da u gradu bude čist zrak, te sveobuhvatan godišnji provedbeni projekt.

“Da bi se to postiglo trebaju odgovarajuća sredstva i nije mnogo izdvojiti naprimjer tri posto kantonalnog budžeta svake godine i očekivati da za pet godina osjetimo bitna poboljšanja, a možda za desetak godina dobijemo čist grad. Također, moramo primjenjivati mjere energetske efikasnosti što podrazumjeva ‘utopljavanja’ zgrada da bi se trošilo manje novca i energije za grijanje, te prelazak individualnih ložišta sa uglja na obnovljive izvore”, naglasio je Tais.

Podsjetio je da je ’70-tih godina tadašnji gradonačelnik Emerik Blum uložio 200 do 300 miliona dolara u dovođenje i razvođenje plina. Saobraćaj u Sarajevu, dodao je Tais, jeste problem i velike su gužve. Treba raditi na infrastrukturi, ubrzati izgradnju transferzala i longitudinala da bi se rasteretio centar grada.

Sarajevo ima problem zimi jer je temperaturna inverzija do visine 300 tristo metara. To je kotlina i „lonac sa poklopcem“ . U tom loncu mi ne možemo zagađivati i moramo smanjiti svako zagađivanje. Mjere koje su se poduzumale imaju efekata, ali se poduzimaju kad smo u tom sarajevskom loncu već postigli određeno zagađenje i služe jedino da se zahvaljujući njima to zagađenje ne povećeva”, dodao je Tais.

Izvor: akta.ba