By Anera

TRA Tešanj organizuje konferenciju kojom će trasirati nove poslovne aktivnosti

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je uspostavila „Centar za pružanje usluga poslovne izvrsnosti“. Ismar Alagić, direktor Agencije TRA za Akta.ba je kazao kako je veoma ponosan na činjenicu da su samo u drugoj polovini 2019. godine organizovali više od 90 dana obuke za predstavnike firmi koje je uspješno pohađalo više od 350 polaznika iz više od 45 firmi.

ŠKOLA BRIZGANJA PLASTIKE

„Ovdje prvenstveno mislim na programe obuke iz oblasti dizajna i rada sa inžinjerskim CAD/CAM aplikacijama, potom radu na razvoju prototipova uz korištenje modernih tehnologija (npr. 3D printanje), zatim pokrenutu Akademiju inovacija i digitalnih tehnologija kroz koju smo organizovali prvi Hackaton u Tešnju. Zatim, želim ukazati na Akademiju za lidere budućnosti gdje su predstavnici vršnog i srednjeg rukovodstva iz domaćih firmi prolazili obuke iz oblasti: Kontrolinga, Digitalnog marketinga, Savremenog pristupa kvalitetu, Projektnog menadžmenta, Automatizacije i robotike, Lean proizvodnje, Odabira i uvođenja IT sistema u firmi, Restrukturiranja firme, Upravljanja korporacijom, specijalizovanih normi kao što je IATF 16949 i dr“, kazao je Alagić.

Kaže kako su u TRA Tešanj posebno ponosni na prvu „Školu brizganja plastike“ u BiH koju je pohađalo više od 20 polaznika iz firmi sa područja Tešnja, Gračanice i Tuzle.

„Među polaznicima gore navedenih obuka želim istaknuti činjenicu da smo imali polaznike iz više od 15 lokalnih zajednica u BiH , tako da su nam se odazivali predstavnici firmi iz Bihaća, Konjica, Srebrenika, Kreševa, Lukavca, Gračanice, Tuzle, Teslića, Žepča, Usore i drugih mjesta širom BiH“, kazao je Alagić, ističući, kako su jako ponosni i na organizaciju „Europske sedmice robotike“ koja je po prvi put organizovana u Tešnju u organizacciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj.  “Ako tome pridodamo obuke iz područja ‘Napredni Excel’ i ‘Web design’ onda vidite da intenzivno radimo sa mladim sugrađanima na popularizaciji modernih tehnologija, ali i sa mladim visokoobrazovanim nezapolenim, ali zaposlenim licima na ovladavanju rada sa IT aplikacijama koje su nephodne za uspješan rad u firmama koje sarađuju sa inostranim tržištem.“

Svakako u TRA posebnu pažnju posvećuju mladim ženskim visokoobrazovanim osobama koji su u velikom broju slučajeva nezaposlena lica i prema njima nude specijalizoane edukacije i druge vrste podrške.

„Vrijednost naših obuka ogleda se u činjenici da za najveći broj provedenih obuka radimo priručnike i publikacije koje omogućavaju da znanje koje je do sada bilo teško dostupno dođe do svih onih koji iskazuju potrebu za učenjem, osposobljavanjem i razvojem novih vještina u korak sa modernim svjetskim trendovima“, rekao je Alagić,naglašavajući, kako je posebno ponosan što su razvili uslugu mentoringa za MSP i što su kako može reći lideri po broju pruženih usluga firmama od strane certificiranih mentora iz TRA.

Svakako na ovome neće stati. Njihove aktivnosti su usmjerene na kreiranje instrumenata podrške za djelatnosti sa dodanom vrijednošću.

(Ismar Alagić, direktor TRA Agencija za razvoj općine Tešanj )

„Samo u toku februara 2020. godine imamo toliki broj događaja i aktivnosti koji je izuzetno obiman i tematski je usmjeren ka prioriitetnim potrebama naših firmi“, naveo je Alagić.

TRA – OSLUŠKUJE POTREBE PRIVATNOG SEKTORA

TRA Centar za pružanje usluga poslovne izvrsnosti osluškuje potrebe privatnog sektora i prema njihovim potrebama kreira nove instrumente podrške. Tako je prošle sedmice u njihovoj organizaciji održana prezentacija finansijskih linija usmjerenih ka firmama, poljoprivrednicima, obrtnicima i lokalnim zajednicama od strane Razvojne banke FBiH. Početkom 2020. godine na snagu su stupili poboljšani uslovi kreditiranja i podrške Razvojne banke FBiH i ovo je bila prva prezentacija tih finansijskih linija izvan Sarajeva.

Povodom projekta TECEX gdje prikupljaju informacije o iskustvima Češke u području Tehnološko-inovacionih centara i obučavaju svoje kadrove za vođenje takvih projekata, narednih dana TRA Tešanj će u posjeti imati delegaciju iz Češke.

„Posebno smo ponosni da ćemo imati priliku ugostiti predstavnike Južnomoravsko inovacionog centra iz Brna te posjetiti brojne firme u Tešnju kao što je Mann+Hummel BA gdje ćemo prikupiti informacije o smjernicama za dalji razvoj aktivnosti na navedenom projektu. Posebno nam je značajna podrška koju dobijama od Ambasade Republike Češke i Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke“, rekao je Alagić.

U drugoj polovini februara planirali su organizovati i edukacija na temu „Apsentizma“ putem koje žele pokušati sa predstavnicima privatnog sektora doći do odgovora na pitanja: Koliko Vaših radnika danas nije na poslu i koliko vas to košta?;  Kako prevenirati odlazak radnika kroz upravljanje apsentizmom?; Zašto naši radnici u inozemstvu postaju bolji radnici?; Jesu li bolovanja upozorenje skorog odlaska radnika?

„Prema istraživanjima 35 posto bruto plate odlazi na rad koji se nikada ne obavi, što apsentizam svrstava u drugi po redu najveći trošak rada, odmah iza isplate plata.  U praksi se pokazalo da visoka stopa izostanaka uposlenika potiče visoku fluktuaciju inače lojalnih radnika i smanjuje odbija kandidate za nove radnike. Svi izneseni podaci govore o aktuelnosti navedene teme, a TRA Agencija je ponovo ‘prva’ na našim prostorima koja konkretno djeluje na unapređenju stanja u predmetnoj oblasti“, rekao je Alagić, te dodao da će se kao kruna njihovog rada iz iz 2019. godine, na samome kraju februara, tačnije 27.02.2020. godine u Tešnju biti organizirana velika poslovna konferencija projekta koji smo realizovali, a koji je podržao Program okolinskog i ekonomskog razvoja-MEG u Bosni i Hercegovini koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija, a finansira Vlada Švicarske.

„Kroz projekat ‘Unapređenje konkurentnosti privrednih subjekata registrovanih na području općina Tešanj i Gračanica kroz jačanje kapaciteta pružaoca poslovno-razvojnih usluga’ omogućile su organizaciju konferencije na kojoj ćemo prezentovati rezultate projekta, uručiti uvjerenja o uspješno savladanoj obuci za više od 100 polaznika iz domaćih firmi, te ugostiti poslovnu delegaciju iz Slovenije sa kojima ćemo realizovati B2B susrete sa domaćim firmama. Očekujemo da ovaj događaj okrene novu stranicu u našoj saradnji sa partnerima iz Slovenije i trasira nove poslovne aktivnosti i projekte koje će tešanjska privreda realizovati u narednom periodu“, naveo je on.

Tokom 2020. godine nastavit će kaže intenzivno da rade na pružanju usluga mentoringa za MSP, posebno firme početnike, ali organizaciji obuka iz rada sa CAD/CAM aplikacijama, rada sa 3D printerom, Obuke iz Lean proizvodnje, naredne faze Akademije polimernih materijala u koju će prerasti dosadašnja Škola brizganja plastike, novi Hackaton koji će prerasti u Makeathon kao prvi događaj takve vrste koji će se organizovati u Tešnju od strane TRA Agenccije za razvoj općine Tešanj.

„Dosta novih projekata je pred nama i ovo je prilika da se posebno zahvalim mojim saradnicima, ali i našim partnerima i donatorima, kao i firmama koji su korisnici naših usluga bez kojih ne bi ni bilo gore navedenim instrumenata sistemske podrške za povećanje konkurentnosti“, zaključio je Alagić.

Izvor: akta.ba
– Klik za više informacija – Click for more – Klick für mehr Info –

Loading..